Hela kalendariet

Här visas de konferenser, seminarier och webbinarier som vi arrangerar, ensam eller tillsammans med andra aktörer - också evenemang där våra medarbetare medverkar. Vi informerar även om organisationers, statliga myndigheters, icke kommersiella aktörers aktiviteter och skolmässor. Information om utbildningar hittar du på sidan Kompetens och fortbildning. Bidragskalendern finner du under Skolutveckling > Statsbidrag. • Datum: 22 aug
 • Tid: 09:00 - 16:00
 • Stockholm

Inspirationsdag för handledare inom Läslyftet i skolan


 • Datum: 24 aug
 • Tid: 09:00 - 16:00
 • Göteborg

Inspirationsdag för handledare inom Läslyftet i skolan • Datum: 31 aug
 • Tid: 09:30 - 17:00
 • Göteborg

Konferens för modersmålslärare och studiehandledare, Göteborg


 • Datum: 31 aug
 • Tid: 08:30 - 16:15
 • Stockholm

Konferens om fritidshemmet med fokus på det förtydligade uppdraget


 • Datum: 5 sep
 • Tid: 08:30 - 16:15
 • Göteborg

Konferens om fritidshemmet med fokus på det förtydligade uppdraget


 • Datum: 6 sep
 • Tid: 08:30 - 16:15
 • Göteborg

Konferens om fritidshemmet med fokus på det förtydligade uppdraget
 • Datum: 7 sep
 • Tid: 09:30 - 17:00
 • Malmö

Konferens för modersmålslärare och studiehandledare, Malmö

 • Datum: 13 sep
 • Tid: 09:30 - 16:00
 • Stockholm

Nätverksträff för lärlingskoordinatorer
 • Datum: 18 sep
 • Stockholm
 • 1 dag

Workshop om gymnasievalet • Datum: 20 sep
 • Tid: 09:30 - 17:00
 • Stockholm

Konferens för modersmålslärare och studiehandledare, Stockholm


 • Datum: 20 sep
 • Tid: 08:30 - 16:15
 • Jönköping

Konferens om fritidshemmet med fokus på det förtydligade uppdraget


 • Datum: 21 sep
 • Tid: 09:30 - 17:00
 • Stockholm

Konferens för modersmålslärare och studiehandledare, Stockholm


 • Datum: 21 sep
 • Tid: 10:00 - 15:30
 • Göteborg, Clarion Post
 • Lärare

Lärande i gymnasiesärskolan


 • Datum: 22 sep
 • Malmö
 • 1 dag

Workshop om gymnasievalet


 • Datum: 22 sep
 • Tid: 10:00 - 15:30
 • Malmö, Clarion Hotel Live
 • Lärare

Lärande i gymnasiesärskolan • Datum: 25 sep
 • Tid: 13:00 - 12:00
 • Linköping
 • flera dagar

Stora kliv mot nytt liv. Om nyanländas lärande.


 • Datum: 26 sep
 • Göteborg
 • 1 dag

Workshop om gymnasievalet


 • Datum: 27 sep
 • Tid: 09:00 - 15:30
 • Stockholm
 • Skolledare/rektorer

Att starta lärlingsutbildning


 • Datum: 27 sep
 • Tid: 08:30 - 16:15
 • Stockholm

Konferens om fritidshemmet med fokus på det förtydligade uppdraget


 • Datum: 27 sep
 • Tid: 10:00 - 15:30
 • Arlanda, Clarion Hotel
 • Lärare

Lärande i gymnasiesärskolan


 • Datum: 3 okt
 • Tid: 08:30 - 16:15
 • Borlänge

Konferens om fritidshemmet med fokus på det förtydligade uppdraget


 • Datum: 13 okt
 • Tid: 09:30 - 15:30
 • Stockholm
 • Skolledare/rektorer

Apl-utveckling för rektorer

 • Datum: 26 okt
 • Tid: 09:00 - 15:30
 • Göteborg

Inspirationsdag om Läslyftet i förskolan


 • Datum: 27 okt
 • Tid: 09:00 - 15:30
 • Stockholm

Inspirationsdag om Läslyftet i förskolan