Hela kalendariet

Här visas de konferenser, seminarier och webbinarier som vi arrangerar, ensam eller tillsammans med andra aktörer - också evenemang där våra medarbetare medverkar. Vi informerar även om organisationers, statliga myndigheters, icke kommersiella aktörers aktiviteter och skolmässor. Information om utbildningar hittar du på sidan Kompetens och fortbildning. Bidragskalendern finner du under Skolutveckling > Statsbidrag. • Datum: 23 okt
 • Tid: 08:30 - 16:45
 • Uppsala

Konferens om programmering i matematik och teknik – grundskolan


 • Datum: 24 okt
 • Tid: 09:00 - 16:00
 • Göteborg

Förebygg avhopp och minska risken för utanförskap


 • Datum: 24 okt
 • Tid: 08:30 - 16:45
 • Luleå

Konferens om programmering i matematik och teknik – grundskolan • Datum: 26 okt
 • Tid: 08:30 - 16:45
 • Karlstad

Konferens om programmering i matematik och teknik – grundskolan


 • Datum: 26 okt
 • Tid: 09:00 - 15:45
 • Göteborg

Inspirationsdag om språk-, läs- och skrivutveckling i förskolan


 • Datum: 27 okt
 • Tid: 09:00 - 15:45
 • Stockholm

Inspirationsdag om språk-, läs- och skrivutveckling i förskolan


 • Datum: 31 okt
 • Tid: 09:00 - 16:00
 • Arlanda
 • Förvaltningschefer

Förebygg avhopp och minska risken för utanförskap


 • Datum: 9 nov
 • Tid: 09:00 - 16:00
 • Malmö
 • Förvaltningschefer

Förebygg avhopp och minska risken för utanförskap


 • Datum: 9 nov
 • Tid: 08:30 - 17:00
 • Umeå
 • 1 dag

Skolbibliotek och lärande
 • Datum: 13 nov
 • Tid: 08:30 - 16:00
 • Uppsala

Bedömning under apl, Fullsatt


 • Datum: 13 nov
 • Tid: 09:30 - 16:30
 • Malmö

Inspirationsdag digitala resurser för modersmålslärare • Datum: 14 nov
 • Tid: 09:30 - 16:30
 • Borås

Inspirationsdag digitala resurser för modersmålslärare


 • Datum: 14 nov
 • Tid: 09:00 - 15:00
 • Göteborg

Mötesplats för Regionalt yrkesvux


 • Datum: 15 nov
 • Tid: 10:00 - 15:30
 • Arlanda, Clarion Hotel
 • Skolledare/rektorer

Rektorsdialog kring gymnasiesärskolan


 • Datum: 15 nov
 • Tid: 08:30 - 16:00
 • Sundsvall

Bedömning under apl


 • Datum: 16 nov
 • Tid: 08:30 - 17:00
 • Karlstad
 • 1 dag

Skolbibliotek och lärande


 • Datum: 16 nov
 • Tid: 09:30 - 16:30
 • Nacka, Stockholm

Inspirationsdag digitala resurser för modersmålslärare


 • Datum: 16 nov
 • Tid: 08:30 - 16:00
 • Jönköping

Bedömning under apl, Fullsatt


 • Datum: 16 nov
 • Tid: 10:00 - 15:30
 • Göteborg, Elite Park Avenue
 • Skolledare/rektorer

Rektorsdialog kring gymnasiesärskolan


 • Datum: 17 nov
 • Tid: 09:30 - 16:30
 • Örebro

Inspirationsdag digitala resurser för modersmålslärare


 • Datum: 17 nov
 • Tid: 10:00 - 15:30
 • Malmö, Clarion Hotel Live
 • Skolledare/rektorer

Rektorsdialog kring gymnasiesärskolan • Datum: 20 nov
 • Tid: 09:00 - 16:00
 • Gävle
 • Lärare

Mötesplats sfi 2017 • Datum: 20 nov
 • Tid: 09:00 - 15:00
 • Malmö

Mötesplats för Regionalt yrkesvux
 • Datum: 23 nov
 • Tid: 09:00 - 16:00
 • Skellefteå
 • Lärare

Mötesplats sfi 2017
 • Datum: 27 nov
 • Tid: 09:30 - 16:00
 • Arlanda
 • Skolledare/rektorer

Styrning av introduktionsprogram med fokus på nyanlända elevers lärande


 • Datum: 27 nov
 • Tid: 09:00 - 15:00
 • Stockholm

Mötesplats för Regionalt yrkesvux


 • Datum: 27 nov
 • Tid: 08:30 - 16:00
 • Karlstad

Bedömning under apl


 • Datum: 28 nov
 • Tid: 09:00 - 16:00
 • Örebro
 • Lärare

Mötesplats sfi 2017 • Datum: 29 nov
 • Tid: 09:00 - 16:00
 • Göteborg
 • Lärare

Mötesplats sfi 2017
 • Datum: 29 nov
 • Tid: 08:30 - 16:00
 • Luleå

Bedömning under apl, Fullsatt • Datum: 30 nov
 • Tid: 08:30 - 16:00
 • Kalmar

Bedömning under apl, Fullsatt


 • Datum: 1 dec
 • Tid: 09:00 - 16:00
 • Malmö
 • Lärare

Mötesplats sfi 2017


 • Datum: 1 dec
 • Tid: 09:00 - 15:00
 • Stockholm

Nationell lärlingskonferens


 • Datum: 4 dec
 • Luleå
 • 1 dag

Konferens om digitalisering för skolledare


 • Datum: 5 dec
 • Tid: 08:30 - 16:00
 • Halmstad

Bedömning under apl, Fullsatt


 • Datum: 5 dec
 • Tid: 09:00 - 15:00
 • Uppsala

Mötesplats för Regionalt yrkesvux


 • Datum: 7 dec
 • Tid: 10:00 - 15:00
 • Arlanda
 • Studie- och yrkesvägledare

Öka kunskapen om övergångar mellan särskolans samtliga skolformer


 • Datum: 8 dec
 • Tid: 09:00 - 16:00
 • Stockholm
 • Lärare

Mötesplats sfi 2017


 • Datum: 8 dec
 • Tid: 09:30 - 17:00
 • Stockholm

Språklärargalan 2017


 • Datum: 8 dec
 • Karlstad
 • 1 dag

Konferens om digitalisering för skolledare


 • Datum: 11 dec
 • Tid: 09:30 - 17:00
 • Göteborg

Språklärargalan 2017
 • Datum: 14 dec
 • Kalmar
 • 1 dag

Konferens om digitalisering för skolledare