Hela kalendariet

Här visas de konferenser, seminarier och webbinarier som vi arrangerar, ensam eller tillsammans med andra aktörer - också evenemang där våra medarbetare medverkar. Vi informerar även om organisationers, statliga myndigheters, icke kommersiella aktörers aktiviteter och skolmässor. Information om utbildningar hittar du på sidan Kompetens och fortbildning. Bidragskalendern finner du under Skolutveckling > Statsbidrag. • Datum: 23 nov
 • Tid: 09:00 - 16:00
 • Skellefteå
 • Lärare

Mötesplats sfi 2017
 • Datum: 27 nov
 • Tid: 08:30 - 16:00
 • Karlstad

Bedömning under apl, Fullsatt


 • Datum: 27 nov
 • Tid: 09:30 - 16:00
 • Arlanda
 • Skolledare/rektorer

Styrning av introduktionsprogram med fokus på nyanlända elevers lärande • Datum: 28 nov
 • Tid: 09:00 - 16:00
 • Örebro
 • Lärare

Mötesplats sfi 2017 • Datum: 28 nov
 • Tid: 10:00 - 16:00
 • Stockholm
 • 1 dag

Nationell digital skrivardag


 • Datum: 29 nov
 • Tid: 09:00 - 16:00
 • Göteborg
 • Lärare

Mötesplats sfi 2017
 • Datum: 29 nov
 • Tid: 08:30 - 16:00
 • Luleå

Bedömning under apl, Fullsatt • Datum: 30 nov
 • Tid: 08:30 - 16:00
 • Kalmar

Bedömning under apl, Fullsatt • Datum: 1 dec
 • Tid: 09:00 - 16:00
 • Malmö
 • Lärare

Mötesplats sfi 2017


 • Datum: 1 dec
 • Tid: 09:00 - 15:00
 • Stockholm

Nationell lärlingskonferens


 • Datum: 1 dec
 • Tid: 09:00 - 16:00
 • Arlanda

Strategier för skolutveckling • Datum: 4 dec
 • Luleå
 • 1 dag

Konferens om digitalisering för skolledare • Datum: 5 dec
 • Tid: 09:00 - 15:00
 • Uppsala

Mötesplats för Regionalt yrkesvux


 • Datum: 5 dec
 • Tid: 08:30 - 16:00
 • Halmstad

Bedömning under apl, Fullsatt


 • Datum: 7 dec
 • Tid: 10:00 - 15:00
 • Arlanda
 • flera dagar

Öka kunskapen om övergångar mellan särskolans samtliga skolformer


 • Datum: 8 dec
 • Tid: 09:00 - 16:00
 • Stockholm
 • Lärare

Mötesplats sfi 2017


 • Datum: 8 dec
 • Tid: 09:30 - 17:00
 • Stockholm

Språklärargalan 2017


 • Datum: 8 dec
 • Karlstad
 • 1 dag

Konferens om digitalisering för skolledare • Datum: 11 dec
 • Tid: 09:30 - 17:00
 • Göteborg

Språklärargalan 2017 • Datum: 11 dec
 • Tid: 09:00 - 16:00
 • Malmö

Strategier för skolutveckling


 • Datum: 11 dec
 • Tid: 09:30 - 16:00
 • Stockholm

Forum kring yrkesutbildning och arbetsplatsförlagt lärande • Datum: 14 dec
 • Kalmar
 • 1 dag

Konferens om digitalisering för skolledare


 • Datum: 25 jan
 • Tid: 14:30 - 16:30

Nordic@Bett 2018


 • Datum: 15 mar
 • Tid: 09:00 - 17:00
 • Stockholm
 • flera dagar

Att starta lärlingsutbildning


 • Datum: 16 mar
 • Tid: 09:30 - 15:30
 • Stockholm

Apl-utveckling för rektorer