Hela kalendariet

Här visas de konferenser, seminarier och webbinarier som vi arrangerar, ensam eller tillsammans med andra aktörer - också evenemang där våra medarbetare medverkar. Vi informerar även om organisationers, statliga myndigheters, icke kommersiella aktörers aktiviteter och skolmässor. Information om utbildningar hittar du på sidan Kompetens och fortbildning. Bidragskalendern finner du under Skolutveckling > Statsbidrag. • Datum: 22 aug
 • Tid: 09:00 - 16:00
 • Stockholm

Inspirationsdag för handledare inom Läslyftet i skolan


 • Datum: 24 aug
 • Tid: 09:00 - 16:00
 • Göteborg

Inspirationsdag för handledare inom Läslyftet i skolan • Datum: 31 aug
 • Tid: 09:30 - 17:00
 • Göteborg

Konferens för modersmålslärare och studiehandledare, Göteborg


 • Datum: 31 aug
 • Tid: 08:30 - 16:15
 • Stockholm

Konferens om fritidshemmet med fokus på det förtydligade uppdraget
 • Datum: 5 sep
 • Tid: 08:30 - 16:15
 • Göteborg

Konferens om fritidshemmet med fokus på det förtydligade uppdraget


 • Datum: 6 sep
 • Tid: 08:30 - 16:15
 • Göteborg

Konferens om fritidshemmet med fokus på det förtydligade uppdraget

 • Datum: 7 sep
 • Tid: 09:30 - 17:00
 • Malmö

Konferens för modersmålslärare och studiehandledare, Malmö


 • Datum: 13 sep
 • Tid: 09:30 - 16:00
 • Stockholm

Nätverksträff för lärlingskoordinatorer


 • Datum: 13 sep
 • Tid: 08:30 - 16:30
 • Göteborg

Konferens om programmering i gymnasieskolan och vuxenutbildningen

 • Datum: 18 sep
 • Stockholm
 • 1 dag

Workshop om gymnasievalet • Datum: 20 sep
 • Tid: 09:30 - 17:00
 • Stockholm

Konferens för modersmålslärare och studiehandledare, Stockholm


 • Datum: 20 sep
 • Tid: 08:30 - 16:15
 • Jönköping

Konferens om fritidshemmet med fokus på det förtydligade uppdraget


 • Datum: 21 sep
 • Tid: 09:30 - 17:00
 • Stockholm

Konferens för modersmålslärare och studiehandledare, Stockholm


 • Datum: 21 sep
 • Tid: 10:00 - 15:30
 • Göteborg, Clarion Post
 • Lärare

Lärande i gymnasiesärskolan


 • Datum: 21 sep
 • Tid: 08:30 - 16:30
 • Malmö

Konferens om programmering i gymnasieskolan och vuxenutbildningen


 • Datum: 22 sep
 • Tid: 10:00 - 15:30
 • Malmö, Clarion Hotel Live
 • Lärare

Lärande i gymnasiesärskolan


 • Datum: 22 sep
 • Malmö
 • 1 dag

Workshop om gymnasievalet • Datum: 25 sep
 • Linköping
 • flera dagar

Stora kliv mot nytt liv. Om nyanländas lärande.


 • Datum: 26 sep
 • Göteborg
 • 1 dag

Workshop om gymnasievalet


 • Datum: 27 sep
 • Tid: 09:00 - 15:30
 • Stockholm
 • Skolledare/rektorer

Att starta lärlingsutbildning


 • Datum: 27 sep
 • Tid: 08:30 - 16:15
 • Stockholm

Konferens om fritidshemmet med fokus på det förtydligade uppdraget


 • Datum: 27 sep
 • Tid: 10:00 - 15:30
 • Arlanda, Clarion Hotel
 • Lärare

Lärande i gymnasiesärskolan


 • Datum: 28 sep
 • Tid: 08:30 - 16:30
 • Solna (Stockholm)

Konferens om programmering i gymnasieskolan och vuxenutbildningen


 • Datum: 2 okt
 • Tid: 08:30 - 16:45
 • Stockholm

Konferens om programmering i matematik och teknik - grundskolan


 • Datum: 3 okt
 • Tid: 08:30 - 16:15
 • Borlänge

Konferens om fritidshemmet med fokus på det förtydligade uppdraget


 • Datum: 3 okt
 • Tid: 08:30 - 16:45
 • Örebro

Konferens om programmering i matematik och teknik – grundskolan


 • Datum: 4 okt
 • Tid: 08:30 - 16:45
 • Göteborg

Konferens om programmering i matematik och teknik – grundskolan • Datum: 5 okt
 • Tid: 09:00 - 16:00
 • Växjö
 • 1 dag

Förebygg avhopp och minska risken för utanförskap


 • Datum: 5 okt
 • Tid: 08:30 - 16:45
 • Halmstad

Konferens om programmering i matematik och teknik – grundskolan • Datum: 9 okt
 • Tid: 08:30 - 16:45
 • Linköping

Konferens om programmering i matematik och teknik – grundskolan


 • Datum: 9 okt
 • Stockholm

Framtidens gymnasieingenjör
 • Datum: 11 okt
 • Tid: 08:30 - 16:45
 • Sundsvall

Konferens om programmering i matematik och teknik – grundskolan


 • Datum: 12 okt
 • Tid: 09:00 - 16:00
 • Borlänge
 • Förvaltningschefer

Förebygg avhopp och minska risken för utanförskap • Datum: 13 okt
 • Tid: 09:30 - 15:30
 • Stockholm
 • Skolledare/rektorer

Apl-utveckling för rektorer


 • Datum: 17 okt
 • Tid: 09:00 - 16:00
 • Luleå
 • Förvaltningschefer

Förebygg avhopp och minska risken för utanförskap • Datum: 18 okt
 • Tid: 08:30 - 16:45
 • Jönköping

Konferens om programmering i matematik och teknik – grundskolan


 • Datum: 19 okt
 • Tid: 08:30 - 16:45
 • Växjö

Konferens om programmering i matematik och teknik – grundskolan


 • Datum: 20 okt
 • Tid: 08:30 - 16:45
 • Malmö

Konferens om programmering i matematik och teknik – grundskolan • Datum: 23 okt
 • Tid: 08:30 - 16:45
 • Uppsala

Konferens om programmering i matematik och teknik – grundskolan


 • Datum: 24 okt
 • Tid: 09:00 - 16:00
 • Göteborg

Förebygg avhopp och minska risken för utanförskap


 • Datum: 24 okt
 • Tid: 08:30 - 16:45
 • Luleå

Konferens om programmering i matematik och teknik – grundskolan • Datum: 26 okt
 • Tid: 09:00 - 15:30
 • Göteborg

Inspirationsdag om Läslyftet i förskolan


 • Datum: 26 okt
 • Tid: 08:30 - 16:45
 • Karlstad

Konferens om programmering i matematik och teknik – grundskolan


 • Datum: 27 okt
 • Tid: 09:00 - 15:30
 • Stockholm

Inspirationsdag om Läslyftet i förskolan


 • Datum: 31 okt
 • Tid: 09:00 - 16:00
 • Arlanda
 • Förvaltningschefer

Förebygg avhopp och minska risken för utanförskap • Datum: 9 nov
 • Tid: 08:30 - 17:00
 • Umeå
 • 1 dag

Skolbibliotek och lärande


 • Datum: 9 nov
 • Tid: 09:00 - 16:00
 • Malmö
 • Förvaltningschefer

Förebygg avhopp och minska risken för utanförskap


 • Datum: 15 nov
 • Tid: 10:00 - 15:30
 • Arlanda, Clarion Hotel
 • Skolledare/rektorer

Rektorsdialog kring gymnasiesärskolan


 • Datum: 16 nov
 • Tid: 08:30 - 17:00
 • Karlstad
 • 1 dag

Skolbibliotek och lärande


 • Datum: 16 nov
 • Tid: 10:00 - 15:30
 • Göteborg, Elite Park Avenue
 • Skolledare/rektorer

Rektorsdialog kring gymnasiesärskolan


 • Datum: 17 nov
 • Tid: 10:00 - 15:30
 • Malmö, Clarion Hotel Live
 • Skolledare/rektorer

Rektorsdialog kring gymnasiesärskolan


 • Datum: 20 nov
 • Tid: 09:00 - 16:00
 • Gävle
 • Lärare

Mötesplats sfi 2017


 • Datum: 23 nov
 • Tid: 09:00 - 16:00
 • Skellefteå
 • Lärare

Mötesplats sfi 2017


 • Datum: 27 nov
 • Tid: 09:30 - 16:00
 • Arlanda
 • Skolledare/rektorer

Styrning av introduktionsprogram med fokus på nyanlända elevers lärande


 • Datum: 28 nov
 • Tid: 09:00 - 16:00
 • Örebro
 • Lärare

Mötesplats sfi 2017


 • Datum: 29 nov
 • Tid: 09:00 - 16:00
 • Göteborg
 • Lärare

Mötesplats sfi 2017


 • Datum: 1 dec
 • Tid: 09:00 - 16:00
 • Malmö
 • Lärare

Mötesplats sfi 2017


 • Datum: 8 dec
 • Tid: 09:00 - 16:00
 • Stockholm
 • Lärare

Mötesplats sfi 2017