Programmering i gymnasieskola och vuxenutbildning

Ta del av förändringarna i styrdokumenten, upptäck tillämpad programmering och se hur programmering kan användas i matematikundervisningen. Välkommen på konferens!

Målgrupp

Konferensen riktar sig till lärare som undervisar i matematik eller programmering i gymnasieskola eller vuxenutbildning och även till andra lärare som är nyfikna på hur programmering kan tillämpas på andra kunskapsområden.

Tid och plats

Konferensen hålls på flera orter under september. Dagen startar kl.09.30 och avslutas kl.16.30. Registrering och kaffe från kl. 08.30. Följ länkarna för program.21 september 2017 Malmö - Fullsatt
28 september 2017 Solna - Fullsatt

Ur programmet

  • Styrdokumentsförändringarna
  • Ny modul i programmering
  • Paneldebatt: Varför ska våra elever lära sig programmering?
  • Workshops i matematik och tillämpad programmering

Workshops - olika på orterna!

Varje ort har workshops i matematik och tillämpad programmering men med olika fokus.

Malmö och Göteborg
Workshop 1 - matematik
Workshop 2 - tillämpad programmering, spelprogrammering
Workshop 3 - tillämpad programmering, samhällskunskap, svenska

Umeå och Stockholm
Workshop 1 - matematik
Workshop 2 - tillämpad programmering, musik
Workshop 3 - tillämpad programmering, ekonomi

Ta med dator

För att du ska kunna delta i workshops behöver du ta med din dator (PC, Mac eller Chromebook).

Anmäl dig nu - först till kvarn gäller!

Konferensen är kostnadsfri och inkluderar fika och lunch under dagen. Vänligen observera att Skolverket inte bokar eller bekostar resor och logi.

Dokumentation från konferenserna

Du kommer att hitta dokumentationen tidigast efter den 28 september på den här webbsidan

Bakgrund

Förändringarna i styrdokumenten träder i kraft 1 juli 2018 men det är möjligt för skolorna att börja arbeta utifrån de reviderade styrdokumenten redan från 1 juli 2017. De nya ämnesplanerna om programmering och tillämpad programmering gäller dock från 1 augusti 2017.

Läs mer om styrdokumentsförändringarna

Senast granskad: 2017-07-13