Programmering i matematik och teknik i grundskolan

Lär dig mer om förändringarna i styrdokumenten, delta i spännande workshops om programmering och ta del av nya moduler i programmering. Välkommen!

Målgrupp

Konferensen riktar sig till lärare som undervisar i matematik eller teknik i grundskolan.

Tid och plats

Konferensen hålls på flera orter under oktober. Dagen startar kl.09.15 och avslutas kl.16.45. Registrering och kaffe från kl. 08.30.

2 oktober Stockholm - Fullsatt

3 oktober Örebro - Fullsatt

​​​​​​​4 oktober Göteborg - Fullsatt

5 oktober Halmstad - Fullsatt ​​​​​​​ 9 oktober Linköping - Fullsatt ​​​​​​​​​​​​​​ 11 oktober Sundsvall  - Fullsatt

12 oktober Umeå - Fullsatt ​​​​​​​ 18 oktober Jönköping - Fullsatt ​​​​​​​ 19 oktober Växjö - Fullsatt ​​​​​​​ 20 oktober Malmö - Fullsatt ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 23 oktober Uppsala - Fullsatt ​​​​​​​                  
24 oktober Luleå - Fullsatt ​​​​​​​ 26 oktober Karlstad - Fullsatt  ​​​​​​​                 

Ur programmet

  • Styrdokumentsförändringarna
  • Historiskt perspektiv
  • Programmering i framtiden
  • Nya moduler om programmering  i matematik och teknik
  • Workshops - programmering i matematik och teknik

Du hittar specifika program för varje ort via länkarna ovan. 

Ta med dator

För att du ska kunna delta i workshops behöver du ta med din dator (PC, Mac eller Chromebook).

Konferenserna är fullsatta - anmäl dig till väntelistan

Om det är fler anmälda än det finns platser prioriteras lärare som undervisar i matematik eller teknik på grundskolan. Bekräftelse, eller information om att du inte fått plats, skickas via mejl i slutet av augusti.

Konferensen är kostnadsfri och inkluderar fika och lunch under dagen. Vänligen observera att Skolverket inte bokar eller bekostar resor och logi. 

Anmäl dig till väntelistan

Bakgrund

Dagens elever lever i ett alltmer digitaliserat samhälle och därför har regeringen beslutat om förändringar i styrdokumenten för grundskolan. Bland annat förstärks och tydliggörs digital kompetens och programmering i de nya kursplanerna i teknik och matematikundervisningen.

Förändringarna träder i kraft 1 juli 2018 men det är möjligt för skolorna att börja arbeta utifrån de reviderade styrdokumenten redan från 1 juli 2017.

Läs mer om styrdokumentsförändringarna

Senast granskad: 2017-08-25