Kurser lärare

Genom Lärarlyftet kan du som är lärare komplettera din legitimation med fler behörigheter. Det finns platser kvar på många kurser som startar våren 2018.

Villkor för deltagande

För att delta i en kurs inom Lärarlyftet ska du:

  • ha en behörighetsgivande lärarexamen,
  • vara anställd av en kommun eller fristående skola och ha en arbetsgivare som har godkänt ditt deltagande, och
  • redan undervisa i ett ämne som du saknar behörighet för.

Du som är anställd av annan som enligt avtal med kommunen utför uppgifter på entreprenad inom skolväsendet kan också gå kurser inom Lärarlyftet.

Målgrupp för varje kurs

För att studera inom Lärarlyftet måste din lärarexamen i de flesta fall vara inriktad mot undervisning i de årskurser som kursen vänder sig till. Det är bara då dina studier leder till ytterligare behörighet. Läs därför noggrant om vad som gäller dig utifrån din examen:

  • Kurser för dig som undervisar i årskurs 1–3 i grundskolan. Då ska du ha en lärarexamen som är avsedd för minst årskurs 1–3.
  • Kurser för dig som undervisar i årskurs 4–6 i grundskolan. Då krävs en lärarexamen som omfattar minst årskurs 4–6 eller 7–9.
  • Kurser för dig som undervisar i årskurs 7–9 i grundskolan och gymnasieskolan. Då krävs en lärarexamen. Årskursinriktningen saknar betydelse.

Förkunskapskrav

 

För att vi ska kunna utfärda ytterligare behörighet efter att du har gått klart en kurs inom Lärarlyftet måste du också sammanlagt ha de högskolepoäng som krävs för behörighet i ämnet. Du måste därför innan du gör din ansökan kontrollera så att du har tillräckligt många högskolepoäng med dig i bagaget. Lång erfarenhet i ämnet kan inte ligga till grund för att påbörja en kurs där särskilda förkunskaper i form av poäng i ämnet krävs. Förkunskapskravet måste vara uppfyllt.

Ett exempel

Om du exempelvis vill gå en kurs som är på 16-30 högskolepoäng i matematik som riktar sig till lärare som undervisar i årskurs 4-6 ska du ha 15 högskolepoäng med dig sen tidigare. För du behöver sammanlagt 30 högskolepoäng i matematik för att kunna komplettera din behörighet i legitimationen för undervisning i årskurs 4-6.

Möjlighet till validering för tillgodoräknande i Lärarlyftet

Flera av de högskolor och universitet som anordnar våra kurser kommer efter att du antagits till en kurs erbjuda dig möjlighet till validering för tillgodoräknande. Din väg till behörighet kan på det sättet bli kortare.

Valideringen innebär en kartläggning och bedömning av dina kunskaper och färdigheter i förhållande till lärandemålen i den kurs du är antagen till.

Du hittar information om vilka kurser det handlar om på respektive lärosätes hemsida i anslutning till annan information om Lärarlyftet.

Även Waldorflärare får delta

Lärare som saknar behörighetsgivande examen och som undervisar i fristående skola med waldorfpedagogisk inriktning kan läsa ämneskurser. Kurserna leder inte till behörighet i ämne, årskurs eller skolform. För deltagande gäller inte kravet på behörighetsgivande examen, men kursernas övriga förkunskapskrav måste vara uppfyllda.

Kurser med start våren 2018

Du ansöker själv till Lärarlyftets kurser via www.antagning.se. Det finns platser kvar på många kurser som startar våren 2018.

Din arbetsgivare måste godkänna att du deltar

Kom ihåg att din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten huvudmannens godkännande.

Huvudmannens godkännandeblankett Lärarlyftet (35 kB)

Huvudmannens godkännande Waldorf Lärarlyftet (33 kB)

Den kan du scanna in och bifoga elektroniskt när du ansöker. Du kan även skicka in den separat till:

Antagningsservice
R 312
106 53 Stockholm

Senast granskad: 2017-12-04