Särskild utbildning för vuxna - kursplaner och ämnesplaner

Särskild utbildning för vuxna finns på grundläggande och på gymnasial nivå. Träningsskolan ingår som en gren inom den grundläggande nivån.

För kurser som påbörjas den 1 juli 2012 eller senare gäller nya kursplaner på grundläggande nivå. För kurser som påbörjas den 1 juli 2013 eller senare gäller nya ämnesplaner på gymnasial nivå.

Grundläggande nivå, inklusive träningsskolan - kursplaner

Särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå delar läroplan med hela vuxenutbildningen, men har egna kursplaner. Från och med 1 juli 2013 finns verksamhetspoäng på alla kurser.

Grundläggande nivå, kursplaner (SKOLFS 2012:19)

Gymnasial nivå -  ämnesplaner

Särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå delar läroplan med hela vuxenutbildningen. Utbildnings nivå motsvarar den utbildning som ges på nationella program i gymnasiesärskolan och har samma ämnesplaner som gymnasiesärskolan.

Sök ämnesplaner för gymnasial nivå

Senast granskad: 2016-03-10
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner