Skolverket föreslår nationella målsättningar för skolan

Idag lämnar Skolverket över förslag på nationella målsättningar för de olika skolformerna och fritidshemmet.

De nationella målsättningarna är en del av det nationella kvalitetssystem som Skolverket ska presentera för regeringen i april 2023.

Kvalitetssystemet syftar till att öka likvärdigheten och kvaliteten i utbildningen samt ge bättre förutsättningar för barn och elevers utveckling och lärande. Målsättningarna ska tillsammans med delmål och indikatorer bidra till att skapa nationell samling kring de prioriterade områdena likvärdighet, kvalitet, utveckling och lärande.

Mer om nationella målsättningar för skolan

Läs regeringsredovisningen om nationella målsättningar

Läs mer om uppdraget Ökad kvalitet och likvärdighet i förskola och skola

Publicerades den .