Så kan skolor främja närvaro och förebygga frånvaro i skolan

I samband med lov riskerar elevfrånvaron att öka. Det aktualiserar skolans arbete med att främja närvaro och förebygga och åtgärda frånvaro. Till stöd för det arbetet har Skolverket tagit fram rekommendationer som riktar sig skolhuvudmän, rektorer, lärare och personal inom elevhälsan. Skolverket har sedan tidigare även utrett möjligheten att införa ett nationellt frånvaroregister.

– Omfattande frånvaro kan få svåra konsekvenser för elever, både på kort och lång sikt. Skolan behöver därför arbeta systematiskt med att främja närvaron. God lärmiljö, tidiga insatser, samarbete och individanpassning är några viktiga delar i det arbetet. Det säger undervisningsrådet Tove Briell, som varit med och tagit fram rekommendationerna på Skolverket.

Rekommendationerna är ett konkret och praktiknära stöd som utgår ifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.

Skolverkets rekommendationer för arbetet med att främja närvaro samt förebygga och åtgärda frånvaro Länk till annan webbplats.

Utrett möjligheten att införa ett nationellt frånvaroregister

Skolverket har tidigare utrett möjligheten att införa ett nationellt frånvaroregister. Utredningen innehåller förslag på vad som bör ingå i registret, en genomförandeplan för ett införande och konsekvenser av denna. Utredningen lämnades till regeringen i december 2021.

Utredning om nationellt frånvaroregister

Mer information

Publicerades den .