Demokratistegen – en ny modell som ska stärka demokratiarbetet i skolan

I en orolig värld där samhället tampas med demokratiska utmaningar är det viktigt att skolan får stöd för att kunna upprätthålla och stärka det goda demokratiarbete som görs. På uppdrag av regeringen har Skolverket och Forum för levande historia utvecklat Demokratistegen - en ny arbetsmodell för skolor och folkhögskolor som vill utveckla sitt arbete med demokrati och mänskliga rättigheter.

– Utöver förberedelse för fortsatta studier och yrkesliv ska skolan också rusta barn och elever för ett aktivt deltagande i vår demokrati. Skolan är en spegel av samhället och när demokrati och mänskliga rättigheter utmanas märks det också i skolan. Med Demokratistegen kan skolor och folkhögskolor stärka sitt demokratiarbete och tydligt ta ställning för mänskliga rättigheter, säger Hugo Wester, insatsansvarig för Demokratistegen på Skolverket.

Skolverket och Forum för levande historia har på uppdrag av regeringen tillsammans utvecklat en modell för systematiskt arbete med demokratistärkande insatser. Med hjälp av Demokratistegen kan skolor och folkhögskolor bland annat förebygga antisemitism och andra former av rasism. Uppdraget ingår i Sveriges åtaganden efter Malmö Internationella Forum för Hågkomst av Förintelsen och Bekämpande av Antisemitism 2021.

Brister i likvärdighet

Svenska elever presterar bra i internationella jämförelser när det gäller kunskaper, attityder och engagemang i demokrati- och samhällsfrågor. Men det finns brister i likvärdighet som syns i skillnader i resultat mellan elevgrupper. Störst påverkan har elevernas socioekonomiska bakgrund. Elever från mer gynnade hem presterar bättre än elever från mindre gynnade hem visar den internationella studien ICCS 2022.

– När det gäller skolans demokratiarbete finns det stöd för att ett öppet och tillåtande klassrumsklimat har betydelse, främst för elever från familjer med lägre socioekonomisk status. Genomförda studier visar att dessa effekter är starkast bland individer från hem med lägre socioekonomisk status, och här vill vi att Demokratistegen fyller en funktion för de skolor som kanske behöver den mest, säger Hugo Wester.

Demokratistegen ger stöd för systematiskt arbete

Skolor som väljer att arbeta med Demokratistegen följer en webbaserad arbetsmodell i sju steg där fokus är att skapa en trygg skolmiljö och att stärka lärandet av demokratiska kunskaper och förmågor. Det kan exempelvis handla om att förbättra arbetet med att motverka diskriminering, intolerans och rasism, men också att utveckla undervisningen för att stärka kritiskt tänkande hos elever och deltagare. Genom modellen får de stöd för att ta reda på vilka utmaningar de har och vad de behöver utveckla, samt förslag på demokratistärkande material att arbeta med.

Demokratistegen kan också komplettera annat pågående arbete och frågor som rör trygghet, likabehandling och arbetsmiljö.

– En modell för ett systematiskt arbete med demokrati i skolan är den pusselbit som har saknats för våra målgrupper. Med Demokratistegen kan skolan få ökad samsyn och utveckla arbetet. Samarbetet med Forum för levande historia har varit en styrka. Demokratistegen är framtaget i nära samarbete med profession och forskning, säger Hugo Wester, insatsansvarig för Demokratistegen på Skolverket.

Om Demokratistegen

Demokratistegen har utvecklats av Skolverket och Forum för levande historia och vänder sig till grundskolan, gymnasiet, vuxenutbildningen och folkhögskolan. Under 2024 och 2025 ska Demokratistegen anpassas till förskolan, anpassade skolformer och studieförbund.

Skolor och folkhögskolor arbetar med Demokratistegen på två webbplatser. På Skolverkets utbildningsplattform vägleds de genom modellens sju steg. Där hittar de bland annat stöd för att kartlägga och analysera sitt nuläge, sätta upp mål samt utvärdera sitt arbete. I Demokratistegens resursbank på Forum för levande historias webbplats hittar de material som kan användas för att göra demokratistärkande insatser. Under arbetet kan de även boka handledning från båda myndigheterna.

Demokratistegen

Skola och demokrati

Skolans arbete med demokrati kan beskrivas med hjälp av perspektiven om, för och genom. Barn och elever ska lära sig om demokrati och mänskliga rättigheter och utveckla förmågor för ett aktivt deltagande i vår demokrati. Lärandet sker genom att grundläggande demokratiska värderingar och respekten för mänskliga rättigheter genomsyrar lärmiljön.

Relaterat

Så fungerar Demokratistegen – webbinarium 22 maj, Forum för levande historias webbplats Länk till annan webbplats.

Skolverket fördjupar om ICCS 2022

ICCS: en studie om medborgar-, demokrati- och samhällsfrågor

Publicerades den .