Information om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Håll dig uppdaterad om det stöd Skolverket erbjuder om nationella minoriteter och nationella minoritetsspråk.

Bild som visar moln med ordet Tack på alla Sveriges minoritetsspråk

De fem nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, sverigefinnar tornedalingar och urfolket samer. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Ibland har Skolverket särskilda regeringsuppdrag inom området men mycket av det som myndigheten gör sker inom ordinarie verksamhet riktat till olika målgrupper. Det här informationsbrevet lyfter det som på olika sätt är relevant för nationella minoriteter och nationella minoritetsspråk.

Prenumerera på information om vårt stöd

Vill du hålla dig uppdaterad om det stöd vi erbjuder? Anmäl dig till vårt informationsbrev om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Prenumerera på information om nationella minoriteter och minoritetsspråk Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 03 april 2023

Innehåll på denna sida