Framhåll de positiva sidorna med läraryrket

Det pågår många satsningar för att höja lärar- och förskolläraryrkenas status och attraktionskraft. Ett exempel är lärarkampanjen För det vidare. Använd vårt material för att inspirera.

För det vidare var ett regeringsuppdrag till Skolverket fram till 2018. Kampanjen byggde på tanken att visa de positiva sidor av läraryrket som många berättar om, men också att ge alla nöjda och stolta lärare argument i debatten. Det gjorde vi bland annat genom att låta lärare berätta i filmer, annonser, bloggar och på instagram.

Kampanjen: För det vidare

Film: Varför plugga till lärare? Julia vet. (tid 1:03 min)

Som framtida lärare kan hon vara med och forma samhället. Det är dessutom ett jobb i stark medvind i och med att lönerna har stigit och nya karriärsteg införts. Hör Julia berätta om varför hon pluggar till lärare.

Film: För Julia är kritiskt tänkande grunden (tid 1:23 min)

Julia går sista året på lärarutbildningen. Hör henne berätta om hur hon ser på kritiskt tänkande i skolan och hur hon vill göra skillnad för människor och samhället.

Senast uppdaterad 26 maj 2023