Skolverket

TIMSS Advanced 2008. Huvudrapport.

tumnagel

Svenska gymnasieelevers resultat i matematik och fysik har försämrats kraftigt visar denna internationella kunskapsundersökning.

I denna huvudrapport redovisas resultaten från den internationella jämförande studien TIMSS Advanced 2008. Rapporten fokuserar på Sveriges resultat och det visar sig att svenska gymnasieelevers kunskaper har försämrats kraftigt sedan 1995. Jämfört med de andra tio länderna som ingår i undersökningen ligger svenska elevers på en genomsnittlig nivå i fysik med tydligt under genomsnittet för matematik. TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) undersöker elevers kunskaper i avancerad matematik och fysik i gymnasieskolans sista år. I undersökningen samlas en mängd information in om nationella policyn och mål (nationell enkät), organisation och undervisning (skol- och lärarenkäter) och elevers kunskaper och attityder(elevenkäter och provresultat). Studien ger information om förändringar i kunskap över tid inom de områden undersökningen mäter och möjliggör jämförelser mellan länder. TIMSS Advanced 2008 genomfördes i 10 länder. Det är andra gången undersökningen genomförs, den första gången var 1995.

Ladda ner som PDF (4880 KB)

Varukorg

Varukorgen är tom

Gör beställning

Varukorg

Titelá prisAntalSummaTa bort
Summa exklusive moms
Moms 6%
Summa inklusive moms (porto tillkommer)
Gör beställning

Mängdrabatt

  • 5% rabatt vid beställning av 10 - 49 exemplar av en artikel.
  • 10% rabatt vid beställning av 50 exemplar eller fler.