Skolverket

Läroplan för förskolan. Reviderad 2016

tumnagel

Läroplan för förskolan 98 (reviderad 2016) säljs inte längre. Den reviderade läroplanen (Lpfö 18) kommer preliminärt att finnas att beställa i oktober.

Läroplanen innehåller följande avnitt:
1. Förskolans värdegrund och uppdrag
2. Mål och riktlinjer
2.1 Normer och värden
2.2 Utveckling och lärande
2.3 Barns inflytande
2.4 Förskola och hem
2.5 Övergång och samverkan
2.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling
2.7 Förskolechefens ansvar

Ladda ner som PDF (989 KB)

Proxy error: 304

Message: Could not get page