Skolverket

Allmänna råd med kommentarer för pedagogisk omsorg

tumnagel

De allmänna råden för pedagogisk omsorg syftar till att stödja kommuner, enskilda huvudmän och personal inom pedagogisk omsorg och att öka kvaliteten på verksamheten.

De allmänna råden gäller för pedagogisk omsorg och riktar sig till all personal inom verksamheten. De allmänna råden vänder sig även till kommunerna i deras egenskap av att vara bidragsgivare och tillsynsmyndighet för enskilt anordnad pedagogisk verksamhet och i deras egenskap som huvudman för kommunalt anordnad verksamhet.

Allmänna råden riktar sig också till enskilda huvudmän. I de fall som enskild huvudman och personal är samma person, gäller både de råd som riktar sig till huvudmannen och de råd som riktar sig till personalen.

De allmänna råden är även publicerade i Statens skolverks författningssamling, SKOLFS 2012:90.

Ladda ner som PDF (234 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
50 kr/st (+porto)
Antal sidor
53
Best nr
12:1299

Proxy error: 304

Message: Could not get page