Skolverket

Mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan

tumnagel

Skolverkets allmänna råd om mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan syftar till att stödja arbetet med att avgöra målgruppstillhörighet och vid beslut om mottagande.

Råden är rekommendationer om hur kommuner och skolor bör handla och är tänkta att fungera som ett praktisk och stödjande redskap i denna process.

Sedan det allmänna rådet gavs ut har det skett två förändringar när det gäller integrerade elever: det handlar om vem som har behörighet att undervisa integrerade elever och vilka tillstånd en fristående grundskola behöver ha för att kunna ha integrerade elever. Förändringarna är införda i pdf-filen, du som har köpt din bok före 2015 kan ladda ner rättelsebladet nedan.

Ladda ner som PDF (432 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
50 kr/st (+porto)
Antal sidor
49
Best nr
13:1335

Proxy error: 304

Message: Could not get page