Skolverket

Allmänna råd om bedömning och betygssättning inom vuxenutbildningen

tumnagel

Skolverkets allmänna råd ska stödja lärare och rektorer i att följa lagar och regler vid bedömning och betygssättning inom vuxenutbildningen.

I oktober 2018 ger Skolverket ut nya allmänna råd om betyg. Datum för publicering är ännu inte fastställt. Dessa råd kommer därmed att utgå. De nya allmänna råden syftar till att ge lärare, rektorer och huvudmän ett förtydligat stöd i arbetet med att sätta betyg, informera elever om betyg samt följa upp betyg.

Dessa allmänna råd gäller för kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, särskild utbildning för vuxna på grundläggande och gymnasial nivå och utbildning i svenska för invandrare. Även utbildning som kommuner eller landsting har lagt ut på entreprenad omfattas av samtliga råd. För motsvarande utbildningar som bedrivs av kriminalvården, folkhögskolor eller andra enskilda utbildningsanordnare gäller råden i tillämpliga delar. Råden har tagits fram för att stödja lärare i tillämpningen av de författningar som styr betygssättningen och råden riktar sig därför i huvudsak till lärare och rektorer. Materialet är indelat i sex avsnitt, Bedöma tidigare förvärvade kunskaper och kompetenser, Planera för bedömning, Undervisa och bedöma, Dokumentera och informera, Betygssättning och intyg samt Följa upp.

Ladda ner som PDF

Beställ tryckt version:

Pris
50 kr/st (+porto)
Antal sidor
64
Best nr
14:1397

Proxy error: 304

Message: Could not get page