Skolverket

It-användning och elevresultat i PISA 2012

FOKUS PÅ nr 3 samlar resultat från OECD:s rapport Students, Computers and Learning: Making the Connection och kompletterande nationella analyser utförda av Skolverket.

Resultaten baseras på enkätsvar och resultat i OECD:s studie PISA 2012.
I PISA 2012 gjorde eleverna ett pappersprov i läsförståelse, matematik och naturvetenskap. I Sverige och 31 länder gjorde eleverna även ett digitalt prov i läsning, matematik och problemlösning. Elever i Sverige och 41 andra länder besvarade också en enkät om it-användning generellt och specifikt kopplat till matematik som var huvudområde i PISA 2012.

Ändrade fritidsvanor och datoranvändning var en av de hypoteser som framfördes som tänkbar delförklaring till den negativa resultatutvecklingen när PISA 2012 presenterades. Effekter av investeringar och användning av it är dock svåra att mäta, eftersom goda it-resurser speglar den allmänna resursnivån på lands- och skolnivå. Resultaten som presenteras här kan inte säga något om huruvida den ökade it-användningen påverkat resultatutvecklingen i PISA.

Ladda ner som PDF (660 KB)

Varukorg

Varukorgen är tom

Gör beställning

Varukorg

Titelá prisAntalSummaTa bort
Summa exklusive moms
Moms 6%
Summa inklusive moms (porto tillkommer)
Gör beställning

Mängdrabatt

  • 5% rabatt vid beställning av 10 - 49 exemplar av en artikel.
  • 10% rabatt vid beställning av 50 exemplar eller fler.