Skolverket

Barngruppers storlek i förskolan

tumnagel

En kartläggning av aktuell pedagogisk, utvecklingspsykologisk och socialpsykologisk forskning

Frågan om vad som är en lämplig storlek för barngrupper i förskolan är komplex och behöver ses i ett socialt och kulturellt sammanhang. Forskningen visar att några avgörande faktorer att ta hänsyn till är personalens kompetens, personaltäthet, barngruppens sammansättning och den fysiska miljön.

Ladda ner som PDF (1294 KB)

Proxy error: 304

Message: Could not get page