Skolverket

Allmänna råd om prövning

tumnagel

De allmänna råden om prövning gäller för grundskolan, specialskolan, gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning.

De har tagits fram för att stödja huvudmän, rektorer och lärare i deras arbete med att genomföra prövningar på ett likvärdigt sätt.

Dessa råd är sedan januari 2018 reviderade utifrån nya bestämmelser om obligatoriskt anordnad lovskola.

Bedömning av elevprestationer i skolan och betygssättning är i de flesta fall nära sammankopplade med undervisning. Prövning däremot ska i sig själv ge tillräckligt underlag för att den prövande läraren ska kunna sätta ett betyg som är likvärdigt med ett betyg som en undervisande lärare sätter i ett avslutat ämne i grundskolan eller specialskolan, samt efter en gymnasial kurs eller en kurs inom kommunal vuxenutbildning. Dessa allmänna råd anger hur regleringen i samband med prövning bör hanteras i praktiken.

Ladda ner som PDF (1529 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
50 kr/st (+porto)
Antal sidor
38
Best nr
16:1540

Proxy error: 304

Message: Could not get page