Skolverket

Allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan

tumnagel

De allmänna råden om måluppfyllelse i förskolan handlar om förskolans styrning och ledning, planering och genomförande av utbildningen, samarbete med hemmen och tillsyn över förskolor.

Råden finns endast som pdf just nu. Förskolan kommer att få en reviderad läroplan och det kommer att innebära att även råden kommer att revideras.

Råden riktar sig till kommunala och enskilda huvudmän, men också till kommuner i egenskap av tillsynsmyndighet över fristående förskolor. Utöver detta riktar sig råden även till förskolechefer, förskollärare och annan personal i förskolan.

De här råden ersätter de tidigare råden Allmänna råd om förskolan (reviderad 2016).

Ladda ner som PDF (351 KB)

Proxy error: 304

Message: Could not get page