Skolverket

Med fokus på naturorienterande ämnen

tumnagel

En analys av samstämmighet mellan svenska styrdokument i NO och de internationella studierna TIMSS 2015 och PISA 2015

Rapporten har skrivits av Birgitta Frändberg och Mats Hagman,Göteborgs universitet, på uppdrag av Skolverket.

Vad säger internationella studier om den svenska skolan? Är det överhuvudtaget möjligt att använda internationella studier som ett mått på elevers kunskaper i den svenska skolan? Denna studie granskar och bedömer relevansen hos TIMSS:s och PISA:s ramverk och uppgifter som instrument för att mäta elevers kunskaper i naturvetenskap i den svenska skolan. I rapporten har jämförelser gjorts mellan ramverket i naturvetenskap i TIMSS 2015, PISA 2015 och de naturorienterandeämnena i Lgr 11. Jämförelser har även gjorts mellan provuppgifter i TIMSS 2015, PISA 2015 och provuppgifter i nationella ämnesprov i de naturorienterande ämnena.

Ladda ner som PDF (803 KB)

Proxy error: 304

Message: Could not get page