Skolverket

Läroplan för vuxenutbildningen (Reviderad 2017)

tumnagel

Denna upplaga har reviderats för att förtydliga vuxenutbildningens uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Förändringarna finns i läroplanens första och andra del.

Denna upplaga har reviderats för att förtydliga vuxenutbildningens uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Förändringarna finns i läroplanens första och andra del. Dessutom har texten reviderats utifrån att utbildning i svenska för invandrare upphört som egen skolform och sedan 2016 ingår i kommunalvuxenutbildning. Andra upplagan (2017).

Ladda ner som PDF (359 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
80 kr/st (+porto)
Antal sidor
14
Best nr
978-913832719-7

Proxy error: 304

Message: Could not get page