Skolverket

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare Kursplaner och kommentarer – Reviderad 2018

tumnagel

Detta material innehåller: 1. Kursplan för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare 2. Kunskapskraven 3. Kommentarer till kursplanens uppbyggnad, betygsskalan och kunskapskraven

Inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare gäller från och med den 1 januari 2018 en ny kursplan. I kursplanen har ändringar gjorts avseende begreppen utbildning och undervisning,grundläggande läs- och skrivinlärning samt justeringar i kunskapskraven för i huvudsak kurs A. EU:s nyckelkompetenser och Digitaliseringskommissionens beskrivning har varit utgångspunkt för skrivningarna gällande digital kompetens. Bestämmelser för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare finns förutom i kursplanen även i skollagen, vuxenutbildningsförordningenoch läroplanen för vuxenutbildningen.Detta material innehåller: 1. Kursplan för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare 2. Kunskapskraven 3. Kommentarer till kursplanens uppbyggnad, betygsskalan och kunskapskraven.

Ladda ner som PDF (1533 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
100 kr/st (+porto)
Antal sidor
54
Best nr
978-913832730-2

Proxy error: 304

Message: Could not get page