Internationella studier under 40 år - svenska resultat och erfarenheter

I den här rapporten ges dels en samlad bild av Sveriges deltagande i internationella studier via en kortfattad genomgång av de studier vi deltagit i, dels av resultaten i sammanfattning. Syftena med internationella komparativa studier presenteras liksom deras nytta och begränsningar.

Varför deltar Sverige i internationella komparativa studier? Vad är mervärdet utöver den kunskap vi får från vår egen nationella uppföljning och utvärdering? Vad är syftet med internationella studier? Det finns flera svar på de här frågorna. Sverige har deltagit i internationella komparativa studier sedan början av 1960-talet. Den organisation som var först på plan med internationella jämförande undersökningar var IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) som 1964 genomförde den första matematikundersökningen. Den har följts av ett flertal studier inom olika ämnen, framförallt läsförståelse, matematik och naturvetenskap, och i olika åldersgrupper i både grund- och gymnasieskolan. Under 1990-talet tillkom ytterligare en aktör, OECD, som sedan länge arbetatmed internationella indikatorer på utbildningsprestationer. Under det senaste decenniet har alltfler initiativ till jämförande internationella studier tagits. Även om många har varit och är positiva till jämförande studier saknas inte kritiker. Det har hävdats att det inte går ett skapa standardiserade och likvärdiga förutsättningar för mätningar i olika länder och att det heller inte är meningsfullt att jämföra elevers resultat i olika kulturer.

Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2004

Serie: Aktuella analyser

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt