Statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem 2003/2004

Läsåret 2003/2004 avsattes 3 miljarder kronor för ändamålet. 288 av 290 kommuner tilldelades bidraget. Uppföljningen visar att 98,5 procent av bidraget har använts i enlighet med regelverket.

Statsbidraget till personalförstärkningar har bidragit till att vända den negativa utveckling som präglade personaltätheten inom skolan under 1990-talet. I denna rapport har Skolverket gett en bild av vilka resultat som uppnåtts. Under läsåret 2003/2004 fördelade Skolverket närmare 3 miljarder kronor i bidrag till 288 kommuner. Läsåret 2004/2005 var 2,5 miljarder kronor avsatta för ändamålet. Satsningen fortsätter över läsåret 2005/2006. Statsbidraget kan användas för personalförstärkningar inom förskoleklassen, grundskolan, fritidshemmet, särskolan och gymnasieskolan. Skolverkets uppföljning av de bidrag som fördelades för läsåret 2003/2004 visar att kommunerna har satsat stora resurser på personalförstärkningarna. De totala kostnaderna motsvarade 4,7 miljarder kronor och de fördelade bidragen cirka 3 miljarder kronor. Sju kommuner har emellertid inte använt alla de tilldelade bidragen. 98,5 procent av bidragen har använts på avsett vis. Enligt Skolverkets uppföljning var närmare 9 000 fler pedagoger och annan personal anställda i skola och fritidshem jämfört med läsåret 2000/2001. Dessutom har kommunerna undvikit neddragningar som skulle ha kunnat följa av minskande elevantal. Med hänsyn till detta motsvarar den samlade personaltäthetsökningen. 12 000 heltidstjänster. 65 procent av ökningen har finansierats av statsbidraget. Personalförstärkningen består till 74 procent av pedagogisk personal, främst lärare. 26 procent består av övrig personal, exempelvis elevassistenter och elevvårdspersonal.Särskolan har haft den största ökningen av personaltätheten, men det är i grundskolan som mest personal har anställts. Fritidshemmens personaltäthet har däremot minskat jämfört med läsåret 2000/2001.

Publikationen har utgått

Utgiven år : 2005

Serie: Aktuella analyser

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt