Statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem 2003/2004

Läsåret 2003/2004 avsattes 3 miljarder kronor för ändamålet. 288 av 290 kommuner tilldelades bidraget. Uppföljningen visar att 98,5 procent av bidraget har använts i enlighet med regelverket.

Statsbidraget till personalförstärkningar har bidragit till att vända den negativa utveckling som präglade personaltätheten inom skolan under 1990-talet. I denna rapport har Skolverket gett en bild av vilka resultat som uppnåtts. Under läsåret 2003/2004 fördelade Skolverket närmare 3 miljarder kronor i bidrag till 288 kommuner. Läsåret 2004/2005 var 2,5 miljarder kronor avsatta för ändamålet. Satsningen fortsätter över läsåret 2005/2006. Statsbidraget kan användas för personalförstärkningar inom förskoleklassen, grundskolan, fritidshemmet, särskolan och gymnasieskolan. Skolverkets uppföljning av de bidrag som fördelades för läsåret 2003/2004 visar att kommunerna har satsat stora resurser på personalförstärkningarna. De totala kostnaderna motsvarade 4,7 miljarder kronor och de fördelade bidragen cirka 3 miljarder kronor. Sju kommuner har emellertid inte använt alla de tilldelade bidragen. 98,5 procent av bidragen har använts på avsett vis. Enligt Skolverkets uppföljning var närmare 9 000 fler pedagoger och annan personal anställda i skola och fritidshem jämfört med läsåret 2000/2001. Dessutom har kommunerna undvikit neddragningar som skulle ha kunnat följa av minskande elevantal. Med hänsyn till detta motsvarar den samlade personaltäthetsökningen. 12 000 heltidstjänster. 65 procent av ökningen har finansierats av statsbidraget. Personalförstärkningen består till 74 procent av pedagogisk personal, främst lärare. 26 procent består av övrig personal, exempelvis elevassistenter och elevvårdspersonal.Särskolan har haft den största ökningen av personaltätheten, men det är i grundskolan som mest personal har anställts. Fritidshemmens personaltäthet har däremot minskat jämfört med läsåret 2000/2001.

Publikationen har utgått

Utgiven år : 2005

Serie: Aktuella analyser

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

De flesta av våra publikationer går att ladda ner som pdf. Ett fåtal publikationer går även att beställa tryckta. De har en knapp med texten ”Lägg i varukorgen”.


Kontakt

Vill du beställa våra tryckta publikationer eller har frågor kring order och fakturor, kontakta vår publikationsservice:

Telefon: 08-527 334 34
E-post: publikationsorder@skolverket.se

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.


En beställning faktureras och porto/frakt tillkommer alltid, även för gratismaterial.

Beställa en trycksak

Endast ett fåtal av våra publikationer går att beställa i tryckt form. Om knappen "Lägg i varukorg" visas intill en publikation går den att beställa, annars finns den enbart för nedladdning.

När du lagt det du vill beställa i varukorgen klickar du på knappen "Varukorg" längst ner på sidan. Då visas varukorgens innehåll och du kan kontrollera och ändra antal beställda ex, ta bort artiklar och se summan i kronor, moms och eventuella rabatter. Tyvärr kan vi inte ange portokostnaden.

När du är nöjd med din beställning klickar du på knappen "Gör beställning". Då får du upp en ny sida där du fyller i fakturerings- och leveransuppgifter. När du fyllt i dina uppgifter klickar du på knappen ”Skicka beställning”.

Då får du upp ett kvitto i webbläsaren som visar vad du beställt och summan av ordern och en orderbekräftelse sänds till mejladressen du uppgivit i beställningen.

Observera att du kan ångra din beställning längst ner på webbsidan med ditt kvitto. Klicka på knappen "Ångra beställning".

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor kommer direkt från vår leverantör ISY Distribution AB. Det är också ISY som bemannar kundtjänsten (publikationsservice) för beställningar av trycksaker och frågor kring leveranser och fakturor.

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från en annan av våra leverantörer: Norstedts Juridik. Beställer du både läroplaner och andra trycksaker samtidigt kommer du alltså att få leveransen i skilda försändelser och två skilda fakturor.

Normalleveranser skickas som brev . Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från våra distributörer inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt