PM - Elever och personal i fritidshem hösten 2016

I den här promemorian beskrivs Skolverkets officiella statistik om elever och personal i fritidshem hösten 2016.

Hösten 2016 finns nästan 4 250 fritidshem. De bedrivs huvudsakligen i kommunal regi, men även i enskild och statlig regi. Fritidshemmen är något färre idag än för tio år sedan, men har sedan 2001 varierat mellan knappt 4 200 och 4 750 stycken. Antalet inskrivna elever har ökat med cirka fyra procent per år under de senaste fem åren. Elevantalet har gått från 396 600 inskrivna elever höstterminen 2011 till 478 000 innevarande läsår. Hösten 2016 är 85 procent av de inskrivna eleverna i åldersgruppen 6 till 9 år.Från höstterminen 2006 och fram till idag har antalet fritidshem minskat med knappt 8 procent medan antalet elever har ökat med drygt 45 procent. Antalet anställda har under samma period ökat med drygt 28 procent. Hösten 2016 är antalet avdelningar 11 860 stycken och sedan år 2006 har de ökat med 14 procent.

Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2017

Serie: Beskrivande statistik

Diarienummer : 2017:591

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt