PM - Elever i gymnasieskolan läsåret 2018/19

I denna promemoria redovisar Skolverket statistik över elever som är registrerade i gymnasieskolan läsåret 2018/19.

Det totala antalet elever i gymnasieskolan har ökat med cirka en procent jämfört med föregående läsår, vilket motsvarar 4 400 fler elever. Både antalet elever på högskoleförberedande program och yrkesprogram har ökat, medan antalet elever på introduktionsprogram har minskat.
Av de elever som studerar ett nationellt program läser 67 procent på ett högskoleförberedande program och 33 procent på ett yrkesprogram. Totalt är det 300 500 elever som läser ett nationellt program läsåret 2018/19. Antalet elever som går första året på högskoleförberedande program har ökat med 5 procent från föregående läsår. På yrkesprogram har antalet elever som går första året ökat med 9 procent. Minskningen av antalet elever på språkintroduktion fortsätter och detta läsår är det 13 700 elever som går första året på språkintroduktion. Det är en minskning med 32 procent från föregående läsår, cirka 6 600 elever. Det totala antalet elever som läser på ett introduktionsprogram har minskat, trots att antalet elever på de andra fyra introduktionsprogrammen har ökat.
Antalet elever som läser gymnasieingenjörsutbildning har minskat för andra året i rad. Av alla elever på yrkesprogram är det 12 procent som läser gymnasial lärlingsutbildning. Antalet lärlingar är flest på bygg- och anläggningsprogrammet.

Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2019

Serie: Beskrivande statistik

Diarienummer : 2018:00718

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt