Beskrivande statistik 2019

Med länkarna nedan kan du navigera till en publikation via serie och år om du inte vet vad den heter. Du kan även använda sökfunktionen för att hitta en publikation.

PM - Annan pedagogisk verksamhet: Barn och personal per oktober 2018

PM - Barn och personal i förskolan per den 15 oktober 2018

PM – Betyg i årskurs 6, vårterminen 2019

PM – Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2019

PM - Elever, kursdeltagare och studieresultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning år 2018

PM - Elever i gymnasieskolan läsåret 2018/19

PM – Elever och personal i fritidshem läsåret 2018/19

PM - Elever och skolenheter i grundskolan läsåret 2018/19

PM - Elever och studieresultat i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare år 2018

PM − Etablering på arbetsmarknaden eller fortsatta studier år 2017 efter gymnasieskola

PM − Grundskolors systematiska avvikelser i betygssättning och elevers gymnasieresultat

PM - Kommunernas aktivitetsansvar: Andra halvåret 2018

PM − Kommunernas aktivitetsansvar: perioden 2018/2019

PM - Pedagogisk personal i skola och vuxenutbildning läsåret 2018/19

PM - Relationen mellan provresultat och betyg i grundskolans årskurs 6 och 9, 2018

PM − Resultat på nationella prov i årskurs 3, 6 och 9, läsåret 2018/19

PM − Slutbetyg i grundskolan våren 2019

PM - Särskilt stöd i grundskolan läsåret 2018/19

PM − Sökande och antagna till gymnasieskolan läsåret 2019/20

PM - Uppföljning av utbildningar som finansierats med statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning 2018

Totala kostnader för förskolan, fritidshemmet, annan pedagogisk verksamhet, skola och vuxenutbildning 2018