PM - Särskilt stöd i grundskolan läsåret 2018/19

 I den här promemorian beskrivs Skolverkets statistik om särskilt stöd i grundskolan läsåret 2018/19.

  • Läsåret 2018/19 omfattas 5,3 procent av eleverna i grundskolan av ett åtgärdsprogram, vilket motsvarar nästan 55 800 elever. Det är i stort sett samma andel som föregående läsår.
  • Andelen elever i grundskolan som får stöd genom enskild undervisning har legat på 1,0 procent de senaste två läsåren. Detta motsvarar knappt 11 000 elever.
  • Totalt sett får 1,1 procent av eleverna i grundskolan stöd i särskild undervisningsgrupp, vilket motsvarar knappt 12 100 elever. Andelen är densamma som föregående läsår.
  • Totalt har drygt 10 000 elever i grundskolan anpassad studiegång, vilket motsvarar 0,9 procent. Andelen är densamma som föregående läsår.
  • Studiehandledning på modersmålet är den vanligaste stödinsatsen. Totalt har 3,1 procent av eleverna (drygt 33 400 elever) i grundskolan denna stödinsats. Andelen är densamma som föregående läsår.
  • Både åtgärdsprogram och de olika typerna av stöd är vanligare för pojkar än flickor. Det är störst skillnad mellan flickor och pojkar vad gäller åtgärdsprogram, där skillnaden totalt för alla årskurser är 3,0 procentenheter. Bland de olika stödinsatserna är skillnaden som störst i särskild undervisningsgrupp.
Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2019

Serie: Beskrivande statistik

Diarienummer : 2018:1562

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt