PM – Elever och personal i fritidshem läsåret 2018/19

I följande PM redovisas officiell statistik om elever och personal i fritidshem för läsåret 2018/19. Från och med detta läsår redovisas uppgifter om antal och andel lärare i fritidshem som har en lärarlegitimation med behörighet för fritidshem.

Sammanfattning

  • Antalet elever inskrivna i fritidshem fortsätter att öka. Läsåret 2018/19 är närmare 489 900 elever inskrivna i fritidshem.
  • Antalet elever per avdelning minskar. Läsåret 2018/19 går det i snitt 39,2 elever per avdelning.
  • Antalet anställda i fritidshem fortsätter att öka. Jämfört med föregående läsår har antalet anställda ökat med 3 procent.
  • Andelen personal med pedagogisk högskoleexamen minskar. Läsåret 2018/19 har 37 procent av personalen i fritidshem en pedagogisk högskoleexamen. Det är den lägsta andelen som uppmätts sedan mätningen påbörjades 1995 och en minskning med drygt 2 procentenheter jämfört med föregående läsår.
  • I de kommunala fritidshemmen är det 11 procent av skolorna som helt saknar personal med pedagogisk högskoleexamen, medan motsvarande andel är 34 procent i fristående skolor.
  • Av de cirka 13 500 anställda som har en tjänst som lärare i fritidshemmet läsåret 2018/19 har knappt 26 procent fått en lärarlegitimation med behörighet för att undervisa i fritidshemmet. Uppgiften avser de som fått legitimation fram till den 1 februari 2019. Fler kan tillkomma eftersom alla lärare i fritidshemmet inte har hunnit söka eller att deras ansökan handläggs av Skolverket.
Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2019

Serie: Beskrivande statistik

Diarienummer : 2019:00323

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt