Beskrivande statistik 2021

Med länkarna nedan liksom brödsmulorna ovan kan du navigera till en publikation via serie och år om du inte vet vad den heter. Du kan även använda sökfunktionen för att hitta en publikation.


Barn och personal i förskola 2020

Betyg i årskurs 6 – vårterminen 2021

Betyg- och studieresultat i gymnasieskolan år 2021

Betygsutveckling i årskurs 6 och i årskurs 9 i grundskolan våren 2017 till våren 2020

Betygsutveckling i årskurs 6 och i årskurs 9 – våren 2017 till våren 2021

Elever i förskoleklassen läsåret 2020/21

Elever i grundsärskolan läsåret 2020/21

Elever i gymnasieskolan läsåret 2020/21

Elever i gymnasiesärskolan läsåret 2020/21

Elever i specialskolan läsåret 2020/21

Elever och personal i fritidshemmet läsåret 2020/21

Elever och skolenheter i grundskolan läsåret 2020/21

Elever och studieresultat i kommunal vuxenutbildning 2020

Etableringen på arbetsmarknaden eller fortsatta studier år 2018 och 2019 efter avslutad kommunal vuxenutbildning

Etablering på arbetsmarknaden eller fortsatta studier år 2019 efter gymnasieskola

Kommunernas aktivitetsansvar – perioden 2020/2021

Kostnader för skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 2020

Kursbetyg i slutet av gymnasieskolan

Obehöriga lärare i grundskolan - läsåret 2020/21

Pedagogisk personal i skola och vuxenutbildning läsåret 2020/21

Planerad undervisningstid i grundskolan läsåret 2020/21

Preliminär betygsstatistik våren 2021

Skolverkets bedömning av de preliminära kostnaderna för förskolan, fritidshemmet, annan pedagogisk verksamhet samt skola och vuxenutbildning budgetåret 2020

Slutbetyg i grundskolan våren 2021

Särskilt stöd i grundskolan läsåret 2020/21

Sökande och antagna till gymnasieskolan läsåret 2021/22

Uppföljning av regional yrkesinriktad vuxenutbildning