Kommunernas aktivitetsansvar – perioden 2020/2021

I detta PM redogör vi för statistiken över kommunernas aktivitetsansvar under perioden andra halvåret 2020 och första halvåret 2021. Kommunernas arbete med aktivitetsansvaret under perioden omfattade totalt 58 400 ungdomar.

Statistiken visar bland annat att ungdomarna som omfattas av aktivitetsansvaret har slutfört grundskolan eller motsvarande skolformer men inte gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning och deltar inte heller i någon av dessa utbildningar.

Endast 24 procent av ungdomarna inom aktivitetsansvaret rapporterades ha deltagit i minst en åtgärd. De vanligaste senaste genomförda åtgärderna var enstaka samtal respektive studie- och yrkesvägledning. Under perioden 2020/2021 rapporterades 9 200 ungdomar ha avslutat minst en åtgärd. Efter att åtgärderna avslutats rapporterades 20 procent av dessa ungdomar vara i arbete medan 15 procent angavs ha ingen sysselsättning.

Under den aktuella perioden avregistrerades över 36 000 ungdomar. Den främsta orsaken med 53 procent var att de fyllt 20 år. 31 procent av ungdomarna avregistrerades då de påbörjat studier på ett introduktionsprogram, på ett nationellt program eller motsvarande. Uppdelat på kön avregistrerades 49 procent av kvinnorna och 57 procent av männen för att de fyllt 20 år medan 32 procent av kvinnorna och 30 procent av männen avregistrerades för att de påbörjat gymnasiestudier.

Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2021

Serie: Beskrivande statistik

Diarienummer : 2021:1839

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt