Betyg och studieresultat i gymnasieskolan år 2022

Under flera år har andelen elever på nationella program i gymnasieskolan som tagit examen inom tre år ökat stadigt. Nu har ökningen stannat av. På de högskoleförberedande programmen minskar andelen elever med examen inom tre år för första gången medan den fortsätter att öka på de flesta yrkesprogrammen.

År 2022 var det 79,7 procent av eleverna på nationella program som slutförde gymnasieskolan med examen inom tre år. År 2021 var motsvarande andel 79,6 procent. Utvecklingen skiljer sig dock för de båda programtyperna. Andelen med examen inom tre år minskar något på de högskoleförberedande programmen, från 81,7 procent år 2021 till 81,4 procent år 2022. På yrkesprogrammen har andelen med examen inom tre år fortsatt att öka, från 74,9 procent år 2021 till 75,8 procent år 2022.

En delförklaring till att det skett en minskning av examen på högskole­förberedande program är att en större andel elever blivit underkända i främst kursen svenska 3 år 2022 jämfört med år 2021. Även i gymnasiearbetet och kursen matematik 1 har en större andel blivit underkända år 2022 jämfört med år 2021, men förändringen är inte lika stor som i svenska 3.

På yrkesprogram har andelen elever som slutfört gymnasieskolan inom tre år med examen ökat samtidigt som även studiebevis med 2 500 betygsatta gymnasiepoäng ökat förhållandevis kraftigt år 2022 jämfört med år 2021. En analys i denna PM visar att en större andel av eleverna nått längre i sina studier och fler har läst ett fullständigt nationellt program. Att både andelen elever med examen och studiebevis ökar år 2022 beror på att färre elever har bytt program eller avbrutit sina studier. Det är sannolikt en effekt av covid-19-pandemin. En större andel har fått underkänt betyg i svenska 1 och gymnasiearbetet som behöver vara godkända för att få examen, vilket delvis förklarar den ökande andelen med studiebevis med 2 500 betygsatta poäng.

Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2022

Serie: Beskrivande statistik

Diarienummer : 2022:2882

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt