Beskrivande statistik 2023

Med länkarna nedan kan du navigera till en publikation via serie och år om du inte vet vad den heter. Du kan även använda sökfunktionen för att hitta en publikation.

Barn och personal i förskola – hösten 2022

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan år 2023

Elever i förskoleklassen – läsåret 2022/23

Elever i grundsärskolan – läsåret 2022/23

Elever i gymnasieskolan – läsåret 2022/23

Elever i gymnasiesärskolan – läsåret 2022/23

Elever i komvux som särskild utbildning – läsåret 2022/23

Elever i specialskolan – läsåret 2022/23

Elever och personal i fritidshem – läsåret 2022/23

Elever och skolenheter i grundskolan – läsåret 2022/23

Elever och studieresultat i kommunal vuxenutbildning 2022

Elevers slutbetyg i årskurs 9 per betyg i årskurs 6 – vårterminen 2022

Etableringen på arbetsmarknaden eller fortsatta studier år 2020 och 2021 efter avslutad kommunal vuxenutbildning

Etablering på arbetsmarknaden eller fortsatta studier år 2021 efter gymnasieskolan

Kommunernas aktivitetsansvar – perioden 2022/2023

Kostnader för skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 2022

Kursbetyg i gymnasieskolan år 2016–2022

Nationella minoritetsspråk läsår 2021/22

Pedagogisk personal i skola och vuxenutbildning – läsåret 2022/23

Planerad undervisningstid i grundskolan – läsåret 2022/23

Rektorsomsättning i grundskolan och gymnasieskolan

Resultat på de nationella proven i årskurs 3, 6 och 9 – läsåret 2022/23

Skolverkets bedömning av de preliminära kostnaderna för förskolan, fritidshemmet, annan pedagogisk verksamhet samt skola och vuxenutbildning budgetåret 2022

Slutbetyg i grundskolan – våren 2023

Svensk utbildning i utlandet – 2022

Sysselsättning efter avslutad anpassad gymnasieskola – sysselsättning hösten 2020 och 2021

Sysselsättning efter avslutad utbildning inom komvux som anpassad utbildning – sysselsättning hösten 2020 och 2021

Särskilt stöd i grundskolan – läsåret 2022/23

Sökande och antagna till gymnasieskolan läsåret 2023/24

Terminsbetyg i årskurs 6 – vårterminen 2023

Uppföljning av regionalt yrkesvux – utbildning 2022 och etablering 2021