Kursbetyg i gymnasie­skolan år 2016–2022

Betygspoängen minskar i svenska 3 och matematik 3b i gymnasiet 2022 efter ökningen under 2020 och 2021 under covid-19-pandemin. Minskningen i betygspoängen sker samtidigt som undervisningen återgått till undervisning på plats i skolans lokaler och nationella prov genomförs igen. Det visar att det finns en tydlig pandemi-effekt i dessa kurser under år 2020 och 2021.

Skolverket har gjort en fördjupad kursanalys av betygsutvecklingen för elever som slutfört gymnasieskolan år 2016–2022. Syftet har varit att undersöka vilka gymnasiekurser som påverkades mest under pandemin. I denna PM jämförs utvecklingen av kursbetyg före, under och i slutet av covid-19-pandemin.

Minskningen av den genomsnittliga betygspoängen som skett år 2022 i svenska 3 och matematik 3b återfinns på olika delar av betygsskalan. I svenska 3 är det främst andelen elever med betyget A som minskat kraftigt jämfört med år 2021 och 2020. I matematik 3b är främst andelen elever med icke godkänt betyg, betyget F, som ökar jämfört med år 2021 och 2020.

Vi har också granskat kursbetygen för elever som slutförde ett yrkesprogram våren 2022 och som påverkades av pandemin på vårterminen under sitt första läsår. I kurserna svenska 1, matematik 1a och engelska 5 ökade betygen för elever på yrkesprogram då undervisningen var påverkad av covid-19-pandemin och de nationella proven var inställda.

Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2023

Serie: Beskrivande statistik

Diarienummer : 2023:1544

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt