Bedömning för hållbart lärande

Hur upplever eleverna bedömning i skolan och hur kan det relateras till hälsa och välbefinnande? Hur kan man utveckla bedömningspraktiker som gynnar kunskapsutvecklingen för eleverna och samtidigt är hälsofrämjande? Vilken roll spelar skolkultur och organisation? Den här kunskapsöversikten lyfter fram aktuell kunskap om dessa frågor.

Hållbarhet handlar om att kunna möta aktuella behov utan att äventyra framtida möjligheter. Ur ett hållbarhetsperspektiv blir en positiv upplevelse av skolgången en hälsoresurs och en viktig resurs för ett livslångt lärande. Det är många aspekter som påverkar möjligheterna till en sådan skolgång. Den här kunskapsöversikten fokuserar på hur arbetet med bedömning kan göras på ett sätt som bidrar till ett hållbart lärande för alla elever.

Kunskapsöversikten riktar sig till alla som berörs av arbetet med bedömning som kan lägga grunden för ett hållbart lärande. Den kunskap som har sammanställts kommer från forskningsresultat, rapporter och översikter som på olika sätt berör bedömningsarbetet och arbetet med lärande, hälsa och välbefinnande samt underlag där dessa aspekter möts.

Syftet med kunskapsöversikten är att inspirera skolans verksamma till diskussion om och fördjupning i hur arbetet med en bedömning som leder till ett hållbart lärande kan utvecklas. Den kan användas för egen reflektion, gemensamma diskussioner och fördjupning, kollegialt arbete eller planeringsarbete.

I den kunskap som lyfts fram i översikten kan man hitta stöd för att reflektera och dra slutsatser i den egna kontexten och utveckla sina arbetsformer. Översikten försöker peka ut några riktningar, verksamma i skolan behöver systematiskt diskutera och pröva olika förhållningssätt.

Diskussionsfrågor till kunskapsöversikten Bedömning för hållbart lärande Pdf, 168 kB.

Skolforskningsinstitutet, Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har fått i uppdrag av regeringen att ta fram kunskapssammanställningar inom områdena elevhälsa och stöd. Syftet med uppdraget är att bidra till att förbättra verksammas möjligheter att välja effektiva arbetssätt och insatser, i syfte att elever ska nå utbildningens mål. Denna översikt är en del i det arbetet.

Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2024

Serie: Forskning för skolan

ISBN : 978-91-7559-615-0

Bilagor:

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt