Kunskapsmöten i skolvärlden

I denna monografi diskuterar docent Gunilla Härnsten forskningscirkelns möjligheter att vara en mötesplats i skolvärlden. Forskaren har inte svar på problemet utan i en forskningscirkel söker deltagarna tillsammans att belysa och utveckla kunskapen om problemet

Intresset bland skolfolk för forskningscirklar har ökat påtagligt under de senaste åren. Olika samarbetsformer behöver utvecklas inom utbildningsområdet. Kanske är det så att forskningscirkeln kan vara en utmaning här. Skolan står i dag inför många och svårlösta problem. Det kräver förenade krafter för att hantera. Forskning och forskningsanknytning börjar bli mer synlig och diskuterad i skolvardagen än tidigare. Skolans personal företräder dessutom allt mer den kunskapssyn som förs fram i de senaste läroplanerna. Det här är några av de orsaker, som vi tror har gjort att intresset för forskningscirklar väckts. I denna skrift diskuterar docent Gunilla Härnsten forskningscirkelns möjligheter att vara en mötesplats. Därmed kommer hon också in på behovet av forskningscirklar, den kunskapssyn som forskningscirkeln bygger på samt forskningscirkeln som grund för demokratiska processer. Hon beskriver forskningscirkeln som företeelse och hur man arbetar i en sådan. Hon ger också några exempel från olika delar och nivåer i utbildningssystemet, där forskningscirkeln har använts. Exemplen kommer från lärare och rektorer i ungdomsskolan samt utredare på nationell nivå.

Publikationen har utgått

Utgiven år : 2001

Serie: Forskning i fokus

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt