Utbildningsmodeller och läroprocesser i brytningen mellan skola och arbetsliv - En kunskapsöversikt (Fif nr 26)

I kunskapsöversikten presenteras några utbildningsmodeller i brytningen mellan skola och arbetsliv som är nya i den svenska diskussionen om yrkes- och yrkesförberedande utbildning.

I kunskapsöversikten presenteras några utbildningsmodeller i brytningen mellan skola och arbetsliv som är nya i den svenska diskussionen om yrkes- och yrkesförberedande utbildning. De modeller som beskrivs är självbyggerirörelsen, Productive Learning, Community Education, utbildning och produktion (EWP) samt yrkesarbete som nytt "ämne" (Work-based Learning, WBL). Därutöver diskuteras lärlingsutbildning eftersom denna idag ställs inför nya utmaningar. Modellerna gör anspråk på att svara mot några av dagens utmaningar: klyftan mellan teori och praktik, de ungas förändrade studie- och livsplaner samt det förändrade näringslivet. Modellerna kan inte direkt översättas till svenska förhållanden. Författarna tror emellertid att yrkeslärare ska finna inspiration för lokal anpassning av egen verksamhet och goda argument för sina pedagogiska val, eftersom beskrivningarna omfattar både läroprocesser och konkreta exempel. Översikten riktar sig även till lärarstudenter och syftar till förståelse för att utbildningsområdet innefattar många olika modeller, var och en grundad på sina egna argument. Skolpolitiker kan ha nytta av översikten i planeringsdiskussioner eftersom modellerna även undersökts ur ett samhällsperspektiv.

Publikationen har utgått

Utgiven år : 2005

Serie: Forskning i fokus

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt