Lokal styrelse med föräldramajoritet i skolan

Broschyren handlar om att kommunerna, under en försöksperiod på fem år, ska inrätta lokala styrelser med föräldramajoritet i grund- och särskolan.

Riksdagen har fattat beslut med anledning av propositionen om lokala styrelser med föräldramajoritet inom skolan (prop 1995/96:157). Detta innebär att kommunerna får möjlighet att under en försöksperiod på fem år inrätta lokala styrelser med föräldramajoritet i grund- och särskolan. Det som är nytt är att en lokal styrelse med föräldramajoritet får fatta beslut inom försöksverksamhetens ram i sådana frågor som idag ligger på den nämnd som utgör styrelsen för utbildningen eller på rektor. Huvudrubrikerna i broschyren lyder Femårig försöksverksamhet med lokala styrelser i grundskolan och obligatoriska särskolan, Den lokala styrelsens befogenheter ska regleras i en särskild arbetsordning, Läroplanens mål liksom kommunens skolplan gäller även för försöksverksamheten, Anmälan och utvärdering samt Föräldrar vill vara med och bestämma om skolan. I broschyren får du också veta var du kan få mer bakgrund och information. En anmälningsblankett kan även beställas (best nr 96:229) för anmälan till styrelsen. Sökord; lokal styrelse, föräldramajoritet i skolan, grundskolan, särskolan

Publikationen har utgått

Utgiven år : 1996

Serie: Informationsmaterial

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt