Det svenska skoldatanätet - teknisk dokumentation

Materialet beskriver erfarenheter av att införa Internet i skolan och ger exempel på hur ett antal skolor har integrerat internettjänsterna i skolans befintlig datorsystem.

Inom ramen för projektet "Det svenska Skoldatanätet" genomförs i Skolverkets regi ett arbete kring användning och teknik tillsammans med ett fyrtiotal skolor, sk pilotskolor. Syftet med den tekniska delen av projektet, vilken redovisas i denna rapport, är dels att identifiera och visa på de tekniska svårigheterna kring att implementera internetanslutningar i skolan, dels att ge exempel på hur ett antal skolor har integrerat internettjänsterna i skolans befintliga datorsystem. Pilotskolornas arbete med att installera Internet uppvisar många olika problem, men även många positiva erfarenheter och förslag på lösningar. Här kommer några gemensamma drag i pilotskolornas arbete att pekas ut. Införandet av Internet och dess tjänster har tagit betydligt längre tid och krävt större resursinsatser än vad någon först trodde. Skolan är fortfarande en ny marknad för leverantörerna och ingendera part har varit fullt medvetna om de krav, förväntningar och/eller förutsättningar som den andra parten haft. Endast ett fåtal av pilotskolorna berör i sina redogörelser frågor om organisation och administration. Detta är med all sannolikhet en effekt av att Internet som fenomen är nytt och att inte många har hunnit få någon erfarenhet av hur denna teknik påverkar rutiner och arbetsmetoder. Inför en anslutning till Internet är det viktigt att man kompletterar stödet från internetleverantören med ett eget personligt nätverk som kan ge stöd. Sökord, skoldatanätet, internet

Publikationen har utgått

Utgiven år : 1995

Serie: Övrigt material

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt