Stora och små grundskolor i ett likvärdighets- och regionalperspektiv

Rapporten redovisar en utvärdering av små respektive stora grundskolor om förutsättningarna när det gäller likvärdighet och valfrihet i utbildningen.

Denna rapport redovisar en utvärdering av små respektive stora grundskolor och deras förutsättningar när det gäller likvärdighet och valfrihet i utbildningen. I studien finns en tonvikt på förhållanden i glesbygd som har en stor andel små skolor och där skolans roll har stor betydelse. Utvärderingen grundar sig på fallstudier samt två kunskapsöversikter som har en pedagogisk respektive en kulturgeografisk utgångspunkt. Den senare är anpassad till de kommuner där fallstudieskolorna är belägna. Utvärderingen har utförts vid nio grundskolor i Västerbottens och Västernorrlands län och omfattar skolor i såväl tätort som i glesbygd. Ett viktigt resultat från studien är att inga stora skillnader kan konstateras mellan små och stora grundskolor trots mycket skilda förutsättningar. Utbudet av valfria ämnen är den enda egentliga skillnaden mellan små och stora grundskolor. Studien visar att vad som räknas som stora respektive små skolor är mycket relativt mätt med elevernas egna mått. Kunskapsöversikten visar på ett samband mellan skolstorlek och trivsel i skolan för eleverna och med en tendens till att skolstorlek spelar mindre roll ju högre upp i åldrarna man kommer. Studien visar även på skolans starka symbolvärde, vilken har stor betydelse för bygdens identitet. Varken studiens empiri eller de båda kunskapsöversikterna leder fram till någon slutsats om att en viss skolstorlek kan anses som kvalitativt överlägsen.

Publikationen har utgått

Utgiven år : 1996

Serie: Övrigt material

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

De flesta av våra publikationer går att ladda ner som pdf. Ett fåtal publikationer går även att beställa tryckta. De har en knapp med texten ”Lägg i varukorgen”.


Kontakt

Vill du beställa våra tryckta publikationer eller har frågor kring order och fakturor, kontakta vår publikationsservice:

Telefon: 08-527 334 34
E-post: publikationsorder@skolverket.se

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.


En beställning faktureras och porto/frakt tillkommer alltid, även för gratismaterial.

Beställa en trycksak

Endast ett fåtal av våra publikationer går att beställa i tryckt form. Om knappen "Lägg i varukorg" visas intill en publikation går den att beställa, annars finns den enbart för nedladdning.

När du lagt det du vill beställa i varukorgen klickar du på knappen "Varukorg" längst ner på sidan. Då visas varukorgens innehåll och du kan kontrollera och ändra antal beställda ex, ta bort artiklar och se summan i kronor, moms och eventuella rabatter. Tyvärr kan vi inte ange portokostnaden.

När du är nöjd med din beställning klickar du på knappen "Gör beställning". Då får du upp en ny sida där du fyller i fakturerings- och leveransuppgifter. När du fyllt i dina uppgifter klickar du på knappen ”Skicka beställning”.

Då får du upp ett kvitto i webbläsaren som visar vad du beställt och summan av ordern och en orderbekräftelse sänds till mejladressen du uppgivit i beställningen.

Observera att du kan ångra din beställning längst ner på webbsidan med ditt kvitto. Klicka på knappen "Ångra beställning".

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor kommer direkt från vår leverantör ISY Distribution AB. Det är också ISY som bemannar kundtjänsten (publikationsservice) för beställningar av trycksaker och frågor kring leveranser och fakturor.

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från en annan av våra leverantörer: Norstedts Juridik. Beställer du både läroplaner och andra trycksaker samtidigt kommer du alltså att få leveransen i skilda försändelser och två skilda fakturor.

Normalleveranser skickas som brev . Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från våra distributörer inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt