Stora och små grundskolor i ett likvärdighets- och regionalperspektiv

Rapporten redovisar en utvärdering av små respektive stora grundskolor om förutsättningarna när det gäller likvärdighet och valfrihet i utbildningen.

Denna rapport redovisar en utvärdering av små respektive stora grundskolor och deras förutsättningar när det gäller likvärdighet och valfrihet i utbildningen. I studien finns en tonvikt på förhållanden i glesbygd som har en stor andel små skolor och där skolans roll har stor betydelse. Utvärderingen grundar sig på fallstudier samt två kunskapsöversikter som har en pedagogisk respektive en kulturgeografisk utgångspunkt. Den senare är anpassad till de kommuner där fallstudieskolorna är belägna. Utvärderingen har utförts vid nio grundskolor i Västerbottens och Västernorrlands län och omfattar skolor i såväl tätort som i glesbygd. Ett viktigt resultat från studien är att inga stora skillnader kan konstateras mellan små och stora grundskolor trots mycket skilda förutsättningar. Utbudet av valfria ämnen är den enda egentliga skillnaden mellan små och stora grundskolor. Studien visar att vad som räknas som stora respektive små skolor är mycket relativt mätt med elevernas egna mått. Kunskapsöversikten visar på ett samband mellan skolstorlek och trivsel i skolan för eleverna och med en tendens till att skolstorlek spelar mindre roll ju högre upp i åldrarna man kommer. Studien visar även på skolans starka symbolvärde, vilken har stor betydelse för bygdens identitet. Varken studiens empiri eller de båda kunskapsöversikterna leder fram till någon slutsats om att en viss skolstorlek kan anses som kvalitativt överlägsen.

Publikationen har utgått

Utgiven år : 1996

Serie: Övrigt material

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt