Stora och små grundskolor i ett likvärdighets- och regionalperspektiv Kulturgeografisk kunskapsöversikt

Rapporten är en kulturgeografisk kunskapsöversikt som redovisar förutsättningarna på samhällsnivån för en likvärdig utbildning för sex kommuner.

Rapporten är en kulturgeografisk kunskapsöversikt och ingår i Skolverkets studie "Stora och små skolor i ett likvärdighets- och regionalperspektiv". Kunskapsöversikten redovisar förutsättningarna på samhällsnivån för en likvärdig utbildning för sex kommuner belägna i Västerbottens och Västernorrlands län. Inom de sex kommunerna finns samtliga de fallstudieskolor som ingått i studien som genomförts under 1995/96. Studien ingår i en större utvärdering rörande likvärdig utbildning som Skolverket genomfört och som publicerats 1996. De frågeställningar som har ställts, vilka syftar till att åstadkomma en bred kunskap om problemområdet, har varit: Finns någon optimal skolstorlek i förhållande till kravet på likvärdighet? Vad betyder det för en bygd att skolan finns kvar kopplat till skollagens krav på likvärdighet? Vad gör man av de förutsättningar som finns på små respektive stora grundskolor? Vilken allmän miljöbakgrund är relevant? Ett delsyfte är bland annat att tillskapa ett underlagsmaterial för bedömningar av vilka effekter som förändringar i olika samhällssektorer på lokal och regional nivå ger på elevers totala skolsituation. En förhoppning är vidare att den kulturgeografiska dimensionen i projektet ska kunna vara praktiskt användbar i en fortgående utbildningsprocess inom skilda samhällsplaneringsorgan.

Publikationen har utgått

Utgiven år : 1996

Serie: Övrigt material

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt