SPRINT - hot eller möjlighet?

SPRINT, d v s språk- och innehållsintegrerad inlärning och undervisning har gett upphov till diskussion kring i synnerhet tre frågor: - Stärker arbetssättet inlärningen av målspråket? - Stör verksamheten individens utveckling av modersmålet? - Blir kunskaperna i själva ämnet som undervisas på mål

Nu finns det en undersökning som diskuterar dessa frågor, sammanfattar svenska erfarenheter av SPRINT och jämför dem med internationell forskning och språkinlärningsteorier. Undersökning kan ligga till grund för diskussion om fortsatt utveckling av SPRINT. Föreliggande studie syftar till att ge en sammanfattning av de svenska erfarenheterna av SPRINT, jämföra dem med andra länders SPRINT-verksamhet och ge pedagoger och skolutvecklare ett underlag för diskussion om fortsatt utveckling. Enligt Skolverkets mening visar arbetet hittills att fortsatt utveckling skulle främjas av att ett antal frågor diskuterades ingående av skolor, elever och lärare. Dessa frågor kan sammanfattas under följande rubriker. Ämneskunskaper: - Vad händer med ämnesundervisningen när den sker på ett annat språk? - Påverkas ämneskunskaperna? - Vilka ämnen lämpar sig bäst för denna verksamhet, d v s vilka ämnen är lättast att läsa/lära sig på ett främmande språk? - Språkfärdighet: - Hur pass effektiv blir inlärningen av andraspråket? Förbättras elevernas målspråksfärdigheter avseende t ex kommunikativ kompetens enligt förväntade mål? - Vilka ämnen lämpar sig bäst med tanke på utveckling av målspråket, d v s vilka ämnen ger upphov till språkanvändning som befrämjar inlärningen av andraspråket? - Vad händer med modersmålet/svenskan? Gynnas målspråket på bekostnad av modersmålet? Lärarnas kompetens och undervisningsmetodik/pedagogik. - Vilka kunskaper ska krävas av SPRINT-lärare i ämne respektive målspråk? Och vilken roll får "de riktiga" språklärarna? - Hur påverkas själva undervisningen, metodiken då undervisningen sker genom ett främmande språk, som varken är modersmål för de undervisande lärarna eller de undervisade eleverna? - Hur påverkas klassrumsinteraktionen mellan lärare och elever? - Vad ger resultat, vad ger inte resultat? Slutsatserna kopplas till olika teoretiska modeller kring språkutveckling, inlärning och undervisning.

Publikationen har utgått

Utgiven år : 2001

Serie: Övrigt material

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt