SPRINT - hot eller möjlighet?

SPRINT, d v s språk- och innehållsintegrerad inlärning och undervisning har gett upphov till diskussion kring i synnerhet tre frågor: - Stärker arbetssättet inlärningen av målspråket? - Stör verksamheten individens utveckling av modersmålet? - Blir kunskaperna i själva ämnet som undervisas på mål

Nu finns det en undersökning som diskuterar dessa frågor, sammanfattar svenska erfarenheter av SPRINT och jämför dem med internationell forskning och språkinlärningsteorier. Undersökning kan ligga till grund för diskussion om fortsatt utveckling av SPRINT. Föreliggande studie syftar till att ge en sammanfattning av de svenska erfarenheterna av SPRINT, jämföra dem med andra länders SPRINT-verksamhet och ge pedagoger och skolutvecklare ett underlag för diskussion om fortsatt utveckling. Enligt Skolverkets mening visar arbetet hittills att fortsatt utveckling skulle främjas av att ett antal frågor diskuterades ingående av skolor, elever och lärare. Dessa frågor kan sammanfattas under följande rubriker. Ämneskunskaper: - Vad händer med ämnesundervisningen när den sker på ett annat språk? - Påverkas ämneskunskaperna? - Vilka ämnen lämpar sig bäst för denna verksamhet, d v s vilka ämnen är lättast att läsa/lära sig på ett främmande språk? - Språkfärdighet: - Hur pass effektiv blir inlärningen av andraspråket? Förbättras elevernas målspråksfärdigheter avseende t ex kommunikativ kompetens enligt förväntade mål? - Vilka ämnen lämpar sig bäst med tanke på utveckling av målspråket, d v s vilka ämnen ger upphov till språkanvändning som befrämjar inlärningen av andraspråket? - Vad händer med modersmålet/svenskan? Gynnas målspråket på bekostnad av modersmålet? Lärarnas kompetens och undervisningsmetodik/pedagogik. - Vilka kunskaper ska krävas av SPRINT-lärare i ämne respektive målspråk? Och vilken roll får "de riktiga" språklärarna? - Hur påverkas själva undervisningen, metodiken då undervisningen sker genom ett främmande språk, som varken är modersmål för de undervisande lärarna eller de undervisade eleverna? - Hur påverkas klassrumsinteraktionen mellan lärare och elever? - Vad ger resultat, vad ger inte resultat? Slutsatserna kopplas till olika teoretiska modeller kring språkutveckling, inlärning och undervisning.

Publikationen har utgått

Utgiven år : 2001

Serie: Övrigt material

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

De flesta av våra publikationer går att ladda ner som pdf. Ett fåtal publikationer går även att beställa tryckta. De har en knapp med texten ”Lägg i varukorgen”.


Kontakt

Vill du beställa våra tryckta publikationer eller har frågor kring order och fakturor, kontakta vår publikationsservice:

Telefon: 08-527 334 34
E-post: publikationsorder@skolverket.se

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.


En beställning faktureras och porto/frakt tillkommer alltid, även för gratismaterial.

Beställa en trycksak

Endast ett fåtal av våra publikationer går att beställa i tryckt form. Om knappen "Lägg i varukorg" visas intill en publikation går den att beställa, annars finns den enbart för nedladdning.

När du lagt det du vill beställa i varukorgen klickar du på knappen "Varukorg" längst ner på sidan. Då visas varukorgens innehåll och du kan kontrollera och ändra antal beställda ex, ta bort artiklar och se summan i kronor, moms och eventuella rabatter. Tyvärr kan vi inte ange portokostnaden.

När du är nöjd med din beställning klickar du på knappen "Gör beställning". Då får du upp en ny sida där du fyller i fakturerings- och leveransuppgifter. När du fyllt i dina uppgifter klickar du på knappen ”Skicka beställning”.

Då får du upp ett kvitto i webbläsaren som visar vad du beställt och summan av ordern och en orderbekräftelse sänds till mejladressen du uppgivit i beställningen.

Observera att du kan ångra din beställning längst ner på webbsidan med ditt kvitto. Klicka på knappen "Ångra beställning".

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor kommer direkt från vår leverantör ISY Distribution AB. Det är också ISY som bemannar kundtjänsten (publikationsservice) för beställningar av trycksaker och frågor kring leveranser och fakturor.

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från en annan av våra leverantörer: Norstedts Juridik. Beställer du både läroplaner och andra trycksaker samtidigt kommer du alltså att få leveransen i skilda försändelser och två skilda fakturor.

Normalleveranser skickas som brev . Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från våra distributörer inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt