Handlingsplan för en rättssäker och likvärdig betygssättning


Hösten 1994 infördes dagens målrelaterade betygssystem där lärarna ska betygssätta varjeelev i förhållande till betygskriterier, utifrån vad de faktiskt kan. De första som fått slutbetygenligt det nya betygssystemet lämnade gymnasieskolan 1997, grundskolan 1998. Enkartläggning av vilka insatser Skolverket genomfört för att stödja en rättssäker och likvärdigbetygssättning visar på ett flertal olika aktiviteter, allt från det diskussions- och kommentarmaterialsom togs fram 1994 och 1995 och utvecklingen av ett nationellt provsystemför att stödja lärarna i deras betygssättning till en nationell kvalitetsgranskning avbetygssättningen 2000-2001.Insatserna har dock inte varit tillräckliga. Det finns bland många lärare en okunskap omkursplaner och betygskriterier vilket leder till stora skillnader i betygssättningen.Sedan våren 2003 koncentreras Skolverkets verksamhet till kvalitetskontroll genom uppföljning,utvärdering och utbildningsinspektion. Utifrån detta uppdrag tar nu Skolverketinitiativ till ett samlat handlingsprogram för en rättvis och likvärdig betygssättning.

Publikationen har utgått

Utgiven år : 2004

Serie: Övrigt material

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt