Övrigt material 2004

Med länkarna nedan kan du navigera till en publikation via serie och år om du inte vet vad den heter. Du kan även använda sökfunktionen för att hitta en publikation.

Attitudes to school 2003 - a summary. An english summary of report 243

Att läsa och skriva

Att visa vad man kan

Bedömningsmaterial - Svenska för invandrare. Kurs A-D

Bedömningsmaterial – Svenska för invandrare. Kurs A-D. (CD-skiva)

Das schwedische Schulwesen. Utgått

Demokratisatsningen inför Europaparlamentsvalet - 2004 - Lärarhandledning

Descriptive data on childcare, schools and adult education in Sweden 2003

Det nationella provsystemet i den målstyrda skolan - omfattning, användning och dilemman

Det stora mötet

Det svenska skolsystemet. Utgått

Gymnasieskolans kursprov läsåret 2003/2004

Handlingsplan för en rättssäker och likvärdig betygssättning

Här kan flickornas teknikintresse växa

Inspecting for improvement - A brochure about the National Agency for Education.s Educational Inspectorate

Komma till tals - flerspråkiga barn i förskolan

Kommunernas bidrag för elever i fristående gymnasieskolor

Kostnader - Riksnivå: Förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning Del 3, 2004

Kursplanernas historia på Skolverket

Learning from environmental history in the Baltic countries

Le système scolaire suédois. Utgått

Lärande om hållbar utveckling

Maximum fees and general preschool, etc.

Mellan myt och verklighet

Men till hösten så .....

Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 - Sammanfattande huvudrapport

Nationell utvärdering av grundskolan 2003 - Naturorienterande ämnen, samhällsorienterande ämnen och problemlösning i årskurs 9 (NU-03)

Partikongressen

Prövostenar i praktiken - grundskolans nationella provsystem i ljuset av användares synpunkter

Sagor på romani chib-kelderash - Mure anglune Paramići

Sammanfattning av Attityder till skolan 2003

Skolans roll för elevers kunskaper om demokrati

Skolverkets utbildningsinspektion- Inspekterar för att förbättra utbildningen vid fristående förskoleklasser, grundskolor, särskolor, gymnasieskoloroch gymnasiesärskolor.

Skolverkets årsredovisning 2003

Sponsring i skolan. En vägledning

Svenska för invandrare, sfi - stödmaterial för kartläggning och studieplanering OBS! Utgått

Svenska utlandsskolor i siffror 2004

The Swedish National Agency for Education.s Educational Inspectorate

The Swedish School System. Utgått

Think longterm - a national economic model for priorities affecting mental health in children

Tillsyn av simkunnighet och förmåga att hantera nödsituationer vid vatten

Två språk eller flera? Albanska

Två språk eller flera? Arabiska

Två språk eller flera? Bosniska

Två språk eller flera? Engelska

Två språk eller flera? Finska

Två språk eller flera? Kurdiska/Nordkurdiska

Två språk eller flera? Romska/Arli

Två språk eller flera? Romska/Lovari

Två språk eller flera? Somaliska

Två språk eller flera? Turkiska

Tänk långsiktigt

Ungdomars utbildnings- och yrkesval - i egna och andras ögon

Utbildningsinspektionen 2003 ur ett nationellt perspektiv - en analys av inspektionsresultaten. Sammanfattande del samt skolformsvisa och tematiska redovisningar

Vetandet, kunnandet och klokheten - Tre former av kunskap och hur dessa framträder i gymnasieskolans kursplaner

Vuxenutbildning - Kunskapsläge och Skolverkets roll

Världen i skolan - skolan i världen, slutrapport

Ämnesproven skolår 9, 2003

Ämnesprov år 5, 2004