Komma till tals - flerspråkiga barn i förskolan

Stödmaterial till personal i förskolan, i syfte att öka kunskapen om utveckling av flerspråkighet.

I det här stödmaterialet betonas inledningsvis vad som sägs om mål för förskolan i läroplan och förordningstext. Givetvis är kunskap om mål och regler nödvändiga i en verksamhet. Den andra delen av materialet har sitt ursprung i forskning och erfarenhet av arbete med utveckling av flerspråkighet. Där betonas betydelsen av att personalen i förskolan intar ett interkulturellt förhållningssätt. Det är en stor fördel om personalen är flerspråkig. Den flerspråkighet som finns hos föräldrarna kan också användas på många kreativa sätt när möjligheterna att anställa flerspråkig personal är små. Det sättet att arbeta fyller också kravet på kontakt med föräldrarna som är en annan viktig utgångspunkt för arbetet i förskolan. I det interkulturella synsättet ligger också å ena sidan att det inte finns enkla facit och förhållningsregler men att det å den andra ändå tillsammans med föräldrarna bör formuleras krav på förhållningssätt till barnen och verksamheten. Det tål att upprepas också att det är i förskolan den viktiga grunden läggs till flerspråkighet, till läs- och skrivutveckling, till lust att lära och till ett gott självförtroende och en stark identitetskänsla. Ytterligare en princip som betonas i det här materialet är vikten av att planera och utgå ifrån ett individperspektiv. I den tredje delen ges mer konkreta förslag på arbete med flerspråkighet i förskolan.

Publikationen har utgått

Utgiven år : 2004

Serie: Övrigt material

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt