Prövostenar i praktiken - grundskolans nationella provsystem i ljuset av användares synpunkter

Hur fungerar de nationella proven i grundskolan, vad betyder de och hur värderas de av lärare och elver?

Hur fungerar de nationella proven i grundskolan, vad betyder de och hur värderas de som inslag i skolans verksamhet? Styr de hur lärare undervisar, hur elever förstår, hur de lär sig ämnet? Vad säger lärare och vad säger elever om proven? Vad säger rektor? I denna rapport ger lärare och elever sin syn på proven och deras roll i undervisningen, i bedömningen av elevers lärande och för betygssättningen. Olika uppfattningar om vad proven prövar och på vilket sätt redovisas, liksom hur proven relaterar till den vanliga undervisningen och vad proven kräver och ger tillbaka. Några rektorer beskriver också proven i skolan ur ett mer övergripande perspektiv.Rapporten baseras på en utvärdering av grundskolans nationella prov som genomfördes 2003. Resultaten vilar till största delen på intervjuer med lärare, rektorer och elever på fyra olika grundskolor. Till viss del bygger också resultaten på en enkätstudie genomförd inom ramen för utvärderingen. Studien utgör en belysning av såväl ämnesproven i år 9 och i år 5 som de diagnostiska material som finns framtagna som stöd för grundskolan i samma ämnen: svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik.

Publikationen har utgått

Utgiven år : 2004

Serie: Övrigt material

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt