Samhällsorienterande ämnen, ämnesrapport till rapport 252 (NU-03)

I denna ämnesrapport inom ramen för Skolverkets nationella utvärdering av grundskolan 2003 (NU-03), redovisas en fördjupad analys av resultaten i de samhällsorienterande ämnena.

Sammanfattning av utvärderingens resultat och slutsatser visar bl.a. att So-ämnena karakteriseras, med undantag av religionskunskap, av högt elevintresse samt elevinflytande över innehåll och arbetsformer. I motsats till 1992, då läroboken angavs som styrande för undervisningen, anger flest lärare att det är det egna intresset och de egna idéerna som mest styr undervisningens inriktning. Eleverna arbetare nu mer med självvalt innehåll. Ämnesövergripande so-undervisning har blivit vanligare. I geografi visar eleverna ett miljötänkande och hävdar olika handlingsalternativ för en hållbar utveckling, men har svårt att förklara eller ange orsaker till de fenomen de tar ställning till. I historia visar resultaten en stor spridning i kunskap om centrala historiska händelser och elevernas historiemedvetande är oftast fragmentariskt och osammanhängande. I religionskunskap visar eleverna en högre förmåga vad gäller livsfrågor och etiska frågor, medan det finns påtagliga brister i kunskaper om religioner och livsåskådningar utanför den egna erfarenhets-världen. I samhällskunskap visar eleverna ett starkare samhällsengagemang än 1992, men kunskaper om det demokratiska systemet bedöms inte vara tillfredsställande. De flesta elever har kunskaper om ekonomins funktioner, och har stort intresse för globala frågor.

Publikationen har utgått

Utgiven år : 2005

Serie: Övrigt material

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt