Övrigt material 2007

Med länkarna nedan liksom brödsmulorna ovan kan du navigera till en publikation via serie och år om du inte vet vad den heter. Du kan även använda sökfunktionen för att hitta en publikation.


Ashti - Lärobok i sydkurdiska för gymnasieskola

Bokbox Hedersord - Om din skolas ansvar och möjligheter i frågor om heder, familj, kön och makt

Funktionshinders(o)synlighet i skolans läromedel

Fördelar och nackdelar med en individbaserad elevuppgiftsinsamling - förskoleklass, grundskola, fritidshem, särskola och specialskola

Granskning av utvärderingar av program mot mobbning år 2007

Granskning av utvärderingar av program mot mobbning år 2007 - Kartläggning

Handlingsplan för arbete med de handikappolitiska målen (reviderad november 2007)

Hur går det för eleverna i årskurs 5 på de nationella proven - 2007

Hur är läget i din kommun?

Inför skolstarten hösten 2007. Statistik och prognoser om lärare i grund- och gymnasieskola

Internationell forskningsöversikt kring IT i skolan

Karriärvägledning - En handbok för beslutsfattare - OECD

Kategorisering av elever med funktionshinder i Skolverkets arbete

Kvalitetsgranskning av studie- och yrkesorientering i grundskolan.

Läsebok på persiska för mellanåldern

Miro rakkar romani - Lärobok i svensk romani

Möten i språket

Omfattning, innehåll och form för kommunal vuxenutbildning våren 2006

Respekt

Skriftspråklighet inom yrkesutbildning och arbetsliv

Svenska utlandsskolor i siffror 2007

Tio EU-länders utbildningssystem

Uppföljning av indikatorer för ungdomars levnadsvillkor 2006

Uppgifter i naturvetenskap i PISA 2006

Varför hoppade du av?

What types of VET are there in Sweden?

Växelvis på modersmål och svenska .- Persiska Obs! Utgått

Växelvis på modersmål och svenska - Finska Obs! Utgått

Växelvis på modersmål och svenska - Pashto Obs! Utgått

Växelvis på modersmål och svenska - Romani (arli) Obs! Utgått

Växelvis på modersmål och svenska - Turkiska Obs! Utgått

Ämnesproven skolår 9, 2006

Ämnesprovet 2006 i engelska i grundskolans åk 9

Ämnesprovet 2006 i matematik i grundskolans åk 9

Ämnesprovet 2006 i svenska och svenska som andraspråk i grundskolans åk 9