Min mage är italiensk

Hur kan man använda språklärandet som demokratifostran i förskola och skola? Hur hänger språk och identitet ihop? Hur gör man barn medvetna om hur de fungerar som språkinlärare? Det här var några av de frågor som vi diskuterade i två blandade grupper av förskollärare, lärare i moderna språk mm.

Hur kan man använda språklärandet som demokratifostran i förskola och skola? Hur hänger språk och identitet ihop? Hur gör man barn medvetna om hur de fungerar som språkinlärare? Det här var några av de frågor som vi diskuterade i två blandade grupper av förskollärare, lärare i moderna språk, modersmålslärare och lärare i svenska. Idén var att se vad som hände om man samlade en blandad grupp pedagoger för att diskutera språkutveckling utifrån utgångspunkten "fler språk - fler möjligheter?" Vi ville bl.a. ta reda på om samtalen kunde leda till skolutveckling. Och ja, i det arbete som bedrevs tillsammans med 20 olika lärare i Göteborgstrakten så blev faktiskt den gemensamma erfarenheten att det var möjligt att skapa både personlig utveckling och skolutveckling på detta sätt. Det var ett mycket roligt arbete, men tidvis också krävande. - Att sitta och tala, och framförallt lyssna, ledde till fördjupade insikter hos deltagarna. Vi samtalade kring olika teman och en av flera inspirationskällor var de tankar kring flerspråkighet som förts fram av professor Hans-Jürgen Krumm vid universitetet i Wien. Han framhåller likheter mellan språken, som innebär att den som lärt sig ett språk har många erfarenheter när hon lära sig nästa, och ännu fler när hon går vidare med det tredje språket. Men trots att vi träffades i samtal tre timmar varje månad visade det sig ändå vara svårt att tydliggöra de nya kunskaperna. Någon av deltagarna uttryckte detta i sina skriftliga reflektioner som: "Vi har ju bara pratat". Självfallet räcker det inte med att "bara prata" för att skapa nya erfarenheter. Det krävs ett fokus i samtalet, men samtidigt en frihet att säga vad som faller en in. Vi erfor att det behövs någon som iakttar och sammanfattar vad som händer i samtalet och hur nya insikter blir till och återför detta till gruppen. Vi hade tur att ha en sådan person i vårt arbete, nämligen Margreth Hill, lektor vid institutionen för pedagogik och didaktik vid Göteborgs Universitet. I den här publikationen beskriver Margreth Hill hur arbetet fortskred. Här finns såväl teoretisk förankring kring bl.a. det deliberativa samtalet, som ögonblicksbilder från deltagarna om vad de upplevde att de var med om. I slutkapitlet skriver Margeth Hill att hon tror på det "lyssnande samtalet" som en framgångsrik metod för skolutveckling. Hon poängterar också att det är viktigt att pedagoger inte står ensamma, utan får hjälp och stöd av sina rektorer. Låt dig inspireras av vår resa när du läser den här berättelsen/rapporten och starta en egen skolutvecklingsresa på din förskola eller skola!

Publikationen har utgått

Utgiven år : 2008

Serie: Övrigt material

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt