Lärcentras möjligheter att bidra till kompetens­försörjning och livslångt lärande

Denna rapport är en del av ett gemensamt projekt mellan flera myndigheter för att öka kunskapen om lärcentras roll och möjligheter att bidra till att fler, både individer och arbetsgivare, får tillgång till utbildning, vägledning och validering.

Arbetsgruppen har kommit fram till att lärcentra har potential att tillhandahålla en stor bredd av utbildningar som kan underlätta för individer att komma in, etablera sig och kunna yrkesväxla på arbetsmarknaden samt matchas mot arbetslivets behov. Genom att skapa miljöer som stödjer individers lärande och ge arbetsgivare möjligheter att få tillgång till relevant kompetens har lärcentra en viktig roll för kompetensförsörjning och livslångt lärande.

Rapportens fokus är att identifiera vad myndigheterna kan göra för att stödja lärcentras utveckling för att tillgodose kompetensförsörjning och livslångt lärande i hela landet. Lärcentra eller motsvarande funktioner kan vara en viktig kompletterande infrastruktur för att möta den utveckling som sker inom bland annat arbetsmarknadsområdet, valideringsområdet och regionalt kompetensförsörjningsarbete.

Projektet ingår i den bredare samverkan inom kompetensförsörjningsområdet mellan Arbetsförmedlingen, Folkbildningsrådet, Myndigheten för yrkeshögskolan, Skolverket, Svenska ESF-rådet, Tillväxtverket, Universitets- och högskolerådet samt Universitetskanslersämbetet.

En stor del av arbetet har bestått i att samla in olika aktörers, intressenters och målgruppers syn på vilken roll ett lärcentrum kan ha när det gäller att öka tillgången till utbildning, vägledning och validering. Arbetsgruppen har bland annat träffat YH-anordnare, lärosäten, regioner, arbetsförmedlingar och företrädare för lärcentra och campus. Aktörerna har lyft både hinder och möjligheter för att lärcentra ska kunna utvecklas och vara en arena där utbildning och arbetsliv kan mötas. Tillgång till utbildning i hela landet har varit en röd tråd i dialogerna.

Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2022

Serie: Övrigt material

Diarienummer : 2022:212

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt